Maitovalmennus kokosi alan edelläkävijät ja pohti ratkaisuja maatilojen kannattavuuteen

07.09.2016

Maitovalmennuksen aloitti tänä vuonna kansanedustaja Jari Leppä, joka nosti maatilojen kannattavuuden ykkösasiaksi, joka pitää ratkaista. Seuraaviksi asioiksi Leppä nosti ruuan asemaa sekä EU:n että Suomen päätöksenteossa, rakennemuutoksen ja koko ketjun reiluuden.

Johtaminen kehittämisen keskiöön

Johtamisen kulmakiviksi nosti ProAgria Liha Osaamiskeskuksen toimitusjohtaja Ari Nopanen yrityskokonaisuuden tarkastelun ja vakavaraisuuden, jotka antavat pohjan tehdä erilaisia valintoja.

–Keskiössä on yrityksen strategia, mikä ohjaa tekemisiä. Strategian suurin haaste on viedä se käytäntöön, jolloin korostuu henkilökohtaiset johtamiskyvyt. Resurssit ja niiden oikea mitoitus ovat myös ratkaisevat. Johtaminen on selkeästi tulevaisuudessa asia maatiloilla, minkä osaamista kannattaa kehittää.

- Strategiatyö kannattaa tehdä aina ennen isoa muutosta, sukupolvenvaihdosta, investointia, haasteita yrityksen taloudessa tai tulokset eivät vastaa tavoitteita, kiteyttää Nopanen.

Tuotosseurannan kautta maitotiloilla on paljon tietoa johtamisen pohjaksi. Taloustietoja on saatavissa vähemmän. - Talous ja tuotanto on nivottava entistä tiiviimmin yhteen. Ne eivät kulje erillisinä. Budjetointi tuottaa jatkuvasti tietoa, miten menee ja auttaa tekemään arjen valintoja, vahvistaa Nopanen.

Maitomääristä ja satotasoista tulokseen

Tavoitteiksi ei maatiloilla jatkossa enää riitä satotaso tai maitomäärä, vaan yrityksen tulos ja sen parantaminen, kiteyttivät ProAgria Pohjois-Savon asiantuntijat Eveliina Turpeinen ja Joakim Pitkälä.

– Talous ei myöskään ole isoja käsitteitä tai niiden sisällä olevia mittareita, vaan ymmärrystä niiden vaikutuksesta. Miten talouteen vaikuttavat asiat näkyvät arjessa, miten otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja miten taloutta kannattaa seurata.  - Arjessa kannattaa seurata esimerkiksi sitä, onko uupunut olo ja minkä korkuinen on työpöydän kulmalla oleva maksamattomien laskujen nippu. Jos huomaa näissä ongelmia, kannattaa tarttua asioiden selvittämiseen heti.

Mittareilla saadaan aikaan muutoksia. - Seurannalla ei vielä tehdä mitään, vaan sillä miksi mitataan ja mihin tuloksiin ne johtavat ja mitä aiotaan tehdä niiden parantamiseksi, kiteyttävät Turpeinen ja Pitkälä ja jatkavat, - Kaikki kivet on käännettävä ja tehostamisen kaikki mahdollisuudet hyödynnettävä.

Tästä ProAgrian Maitovalmennuksen materiaaleihin.

Lisätietoja

ProAgria Liha Osaamiskeskus, toimitusjohtaja Ari Nopanen, puhelin 0400 432 582, ari.nopanen@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Savo, ruokinnan asiantuntija Eveliina Turpeinen, puhelin 040 523 0932, eveliina.turpeinen@proagria.fi ja talousasiantuntija Joakim Pitkälä, puhelin 040 579 7178, joakim.pitkala@proagria.fi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.