Mistä tulee luopua? Byrokratian purku -selvityksen raportti julkaistiin

26.04.2016

Mediatiedote 26.4.2016

Byrokratian purku -selvityksen päätösseminaari

Mistä tulee luopua?

Eteläsavolaiset tuottajat luovuttivat maatalouden tukibyrokratiaan liittyvät kehittämisehdotukset sisältävän raportin maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle 25.4.2016 Mikkelissä pidetyssä seminaarissa. Byrokratiaselvitys on syntynyt tuottajien, neuvonnan asiantuntijoiden ja viranomaisten yhteisen työpajatyöskentelyn tuloksena. Raportti sisältää viljelijöiden kokemien ongelmien lisäksi myös lukuisasti kehittämisehdotuksia. Ministeri totesi, että turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen on keskeisiä tavoitteita myös hallitusohjelmassa. ”Kaikkea ei varmasti voida toteuttaa, mutta suurella vakavuudella otamme selvitystyön vastaan.”

Helpoimmin purettavana ministeri näki kotikutoiset säädökset turhilta osin. Myös komission päätöksiin on mahdollista vaikuttamaa. Vaikeimmin muutettavissa ovat eri EU-maiden yksimielisyyttä edellyttävät säädökset. Maatalouden kannattavuuskriisiin liittyen ministeri näki maatalouden byrokratian purkamisen mahdollisuutena vähentää viljelijöiden työtunteja toimistotöissä, jolloin viljelijöillä jää enemmän aikaa itse tuotantoon.

Lainsäätäjän näkökulmasta maatalouden kasvavaan byrokratiaan oli seminaarissa vastaamassa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Leppä, joka itsekin on maidontuottaja. Hän painotti, että maatalouden tehtävä on ruoan tuotanto. Samalla hän kritisoi EU:sta tulevaa periaatetta, jonka mukaan viljelijä yksin vastaa ja kantaa seuraamukset. Sanktioiden kumuloitumisen tilan tukipottiin Jari Leppä näki viljelijän oikeusturvaa loukkaavana.

Kun viljelijöiltä vaaditaan äärimmäistä tarkkuutta säädösten noudattamisessa, niin hallinnolta tulee voida vaatia samaa. Viljelijänä ja kansanedustajana Leppä esitti tiukan vaatimuksen: Hallinnon on pystyttävä parempaan, tukimaksut on saatava viljelijöiden tileille aikanaan. Näin hän myös uskoi jatkossa tapahtuvan. Jari Lepän lupauksena oli: ”Se, mitä kansallisesti voidaan tehdä turhan byrokratian purkamisessa, tehdään rivakasti ja vatuloimatta. Vaikutetaan myös koko politiikan ja hallinnon voimin komissioon näiden asioiden edistämiseksi. Tältä pohjalta.”

Maaseudun Tulevaisuuden toimituspäällikkö Jussi Martikaisen johtamassa paneelikeskustelussa korostuivat suomalaisen maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuus ja sen edellyttämän lainsäädännön laajuus. Osalla säädöksistä on haluttu turvata viljelijöiden tasavertaisuus tuensaajina, osalla kuluttajille laadukkaat elintarvikkeet. Turhan byrokratian purkaminen tulee tehdä säädös ja päätös kerrallaan. Viranomaisten yhteistyötä tulisi lisätä ja tietojärjestelmiä yksinkertaistaa. Turhasta tiedonkeruusta ja seurannasta tulee luopua.

Osastonjohtaja Maria Teirikko totesi, ettei elintarviketurvallisuutta voida saavuttaa valvonnalla, vaan se edellyttää elintarvikeketjun viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä ja ennen kaikkea toimijoiden omaa vastuuta toimintansa ja tuotteidensa turvallisuudesta. Päämäärät ovat yhteiset: ruoan turvallisuus ja elinkeinon kilpailukyky. Valvonnan tehtävän Teirikko näki yhä enemmän mahdollistajana ja valvonnan palveluammattina. Teirikko tiivisti valvontaan liittyvät Eviran tavoitteet ”valvojasta valmentajaksi”.

Ohjaavilla tahoilla on hallinnollista taakkaa kevennetty kohdistamalla valvontaa ensisijaisesti sinne, missä riskit ovat suurimmat, ja vähennetty sieltä, missä toiminta jo täyttää turvallisuuden ja lainsäädännön vaatimukset. Samalla Teirikko korosti lainsäädännön laadun ja selkeyden merkitystä: ”Selvää ei tarvitse tulkita”.  

Mavin valvontaosastolta ohjattavissa seurantamenettelyissä korostuvat EU:n säädökset. Valvontaosaston johtaja Jukka Pekonniemi kiitteli byrokratiaselvitystä erityisesti siitä, että ongelmiin oli esitetty useita kehittämisehdotuksia. Moniin niistä tosin tarvitaan muutokset EU:n komissiolta asti. Valvonnoilla varmennetaan tukien saanti EU:lta. Valvontojen määrän vähentäminen riippuu havaituista virheistä.

Maatalouden byrokratian purku -selvitys on laadittu Etelä-Savon maaseutu ICT -hankkeessa, joka on maaseutuohjelmasta rahoitettu EU- osarahoitteinen hanke. Hankkeen toteuttajat ovat Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry. Byrokratian purku -selvityksen raportti julkaistaan sähköisenä myös www.maaseutukuriiri.fi – sivuilla, joka on Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman tiedotushankkeen sivusto.

Lisätietoja:

pekka.hakkinen@proagria.fi, p. 0400 381 432

annenykanen@suomi24.fi, p. 050 5871 509

mervi.ukkonen@proagria.fi, p. 040 7287 263

maija.puurunen@ely-keskus.fi, p. 029 502 4074
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.