Nurmipalkinto Viitalan Maitotilalle Sotkamoon

13.10.2017

 

Valtakunnallisen nurmipalkinnon sai tänä vuonna Viitalan Maitotila Sotkamosta. Tunnustus luovutettiin perjantaina 13.10. Tampereella KoneAgria-näyttelyssä. Viitalan Maitotilan yrittäjä Ari Korhonen on ollut hyvin aktiivisesti mukana ProAgria Kainuun järjestämässä nurmipienryhmätoiminnassa ja kehittänyt toimintaansa aktiivisesti viime vuosien aikana. Tilan nurmiviljelyn asiantuntijana toimii maitotilayritysasiantuntija Maarit Partanen ProAgria Kainuusta.

Nurmipalkinnon luovuttaa vuosittain Laidunyhdistys ry:n säätiö tilalle, jossa nurmituotannon kokonaisuus on hyvin hallinnassa ja jossa näkyy mm. kehittämismyönteinen asenne.

Pienryhmästä hyötyjä omaan tekemiseen


Nurmipalkinnon saanut Ari Korhonen kertoo nurmiryhmän kautta tulleen positiivia asioita omaan tekemiseen. Lajikevalikoima on monipuolistunut tilan nurmiviljelyssä. Tilalla panostetaan nurmen perustamiseen ja keskitytään nurmentuotantoon nyt eritavoin. Haussa on myös uusia kasvilajeja viljelyyn ja lohkojen käyttöä suunnitellaan tehokkaammaksi. Lisäksi hyötynä on tullut monet keskustelut muiden maitotilayrittäjien kanssa.


Korhonen on aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja koulutuksissa ja hyödyntää niiden tuomat mahdollisuudet tehokkaasti tilan toiminnoissa.

Kehittyvää maidontuotantoa Viitalan Maitotila


Viitalan Maitotilalla on 95 lypsylehmäpaikkainen pihatto ja robottilypsy. Tilan peltoviljely on ollut luomussa vuodesta 2015. Nyt viljelyssä on noin 200 hehtaaria, josta nurmella on 110, kokoviljalla 20 ja puitavilla viljoilla 50 hehtaaria. 
 

Pääosa nurmista uusitaan kokoviljarehun alla. Tänä keväänä kylvettiin suojakasvustoksi ohraa ja puitavaa hernettä, jotka korjattiin ajosilppurilla. Myös suojaviljaa käytetään uusinnassa. Nurmet lannoitetaan keväisin letkulevitinvaunulla. Toisen kerran lannoitus tehdään syksyllä joko letkulevittimellä tai multaimella.


Nurmirehun korjuu teetetään suurimmaksi osaksi urakoitsijalla, joka tekee rehut ajosilppuriketjua hyödyntäen laakasiiloon. Tilakeskuksesta etäällä olevia lohkoja paalataan itse omilla koneilla. Paalatut 

rehut käytetään umpilehmille.

 
Tilalla laidunnetaan umpilehmiä koko kesän. Suunnitelmissa on laiduntaa myös loppulypsykauden lehmät.


Nurmirehun satotaso jäi tänä kesänä 5000 kiloa kuiva-ainetta tasolle lähinnä alkukesän viileydestä johtuen. Satotasoa on tarkoitus saada nostetuksi merkittävästi ja sen eteen tehdään jatkuvaa työtä mm. lajikevalinnoin.

Pienryhmät kiinnostavat Kainuussa


Kainuussa nurmea viljellään noin 18 500 hehtaarilla, mikä on kaksi kolmasosaa koko viljelyalasta. Nurmi on tärkein rehustuksen osai. Sen viljelyä kehitetään eri tavoin Kainuussa mm. hanketoiminnalla. ProAgria Kainuun toteuttamissa hankkeissa nurmen pienryhmätoiminta on erityisen suosittua. Innokkaat ryhmäläiset jakavat omia käytännön neuvoja ja vinkkejä keskenään. 

Mikä on Laidunsäätiö?


Laidunsäätiön tehtävänä on tukea laiduntalouden ja muun nurmiviljelyn sekä nurmirehujen käytön edistämistä ja kehittämistä Suomessa.

Lisätietoja
viljelijä Ari Korhonen, puhelin 044 339 6671, viitalanmaitotila@gmail.com
maitotilayritysasiantuntija Maarit Partanen, ProAgria Kainuu, puhelin 0400 282 092, maarit.partanen@proagria.fi

säätiön puheenjohtaja Leila Helaakoski, puhelin 044 436 8001, leila.helaakoski@gmail.com

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.