ProAgria on investoivan yrittäjän kumppani

14.10.2013

ProAgrian osastolla (A100) teemana ovat investoinnit. Paikalla ovat investointeihin erikoistuneet talouden, rakentamisen ja energian asiantuntijat.  Lisäksi osastolla ovat tavattavissa Ruokinnan ohjauksen ja tuotosseurannan asiantuntijat sekä valtakunnalliset maidontuotannon Huippuosaajat.

ProAgria mukana suurissa ja pienissä investoinneissa

ProAgria Investointipalvelujen kautta yrittäjä saa avukseen talouden, rakentamisen ja tuotannon asiantuntijat kehittämään yritystään.  – Autamme asiakkaitamme hahmottamaan investoinnin kokonaisuuden etenemisen ja käyttöönoton. Teemme luotettavat yrityskokonaisuuden huomioonottavat investointilaskelmat ja suunnitelmat rahoitukseen. Osaavan asiantuntijatiimin avulla varmistetaan, että investointi on oikeista lähtökohdista suunniteltu ja tavoitteiltaan realistinen, kertoo markkinointi- ja myyntijohtaja Tuomo Rissanen ProAgria Pohjois-Savosta.

ProAgrian asiantuntijoilla on tärkeä rooli myös investointiprosessin aikana.  Investointiaikana talouden asiantuntijat huolehtivat siitä, että investointi kokonaisuutena pysyy budjetissa ennakoimalla ja seuraamalla säännöllisesti kassavirtoja. Tuotannon asiantuntijoiden tehtävänä on varmistaa, että ruokinta, kasvintuotanto ja eläinmäärän pysyvät kasvun mukana. Rakentamisen ammattilaiset suunnittelevat työntekijöiden, käytettävyyden ja eläinten olosuhteiden kannalta toimivimman rakennuskokonaisuuden.

– Kehittämisen lähtökohtana on yrityskokonaisuuden hallinta ja kilpailukyvyn rakentaminen, jonka keskiössä ovat asiakkaan osaaminen, taloudelliset lähtökohdat sekä toimintaympäristö. Pitkän aikavälin suunnittelulla saadaan toiminnassa paljon enemmän aikaan kuin pelkkiä yksittäisiä hankkeita toteuttamalla, sanoo Rissanen.

Suunnitteluvaiheessa vaikutetaan energian kulutukseen

Energiankulutusta kannattaa laskea ja arvioida erityisesti investointivaiheessa. – Silloin tehdään suuria päätöksiä myös tulevasta energiakustannuksesta. Nykytilanne kannattaa selvittää, jos suun­nittelet uutta rakennusta, järjestelmää tai viljelyalan laajentamista. Sen pohjalta voi arvioida, mihin suuntaan muutos vaikuttaa tulevissa liha- tai maitokiloissa tai viljatonneissa, muistuttaa kehityspäällikkö Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta.

Osastolla esittelemme erilaisten järjestelmien, kuten rehunjaon toteutustapojen vaikutuksia tuotantorakennuksen energiankulutukseen ja siten myös kustannuksiin. Osastolta saa myös tietoa maatilojen bioenergiapotentiaalista ja Maatilan energiasuunnitelma -palvelusta. Samalla voi liittyä helposti Maatilojen energiaohjelmaan.

ProAgrian avulla yritystoiminnan aktiivinen kehittäminen on mahdollista

ProAgrian asiantuntijoilla on maatalouden ja maaseudun eri toimialojen johtamiseen ja talouteen liittyvää erityisosaamista. Yrittäjien arjen helpottamiseksi olemme kehittäneet ProAgrian Tilipalvelut, joka yhdistää uudella ja ennakoivalla tavalla yritystoiminnan talouden, tuotannon kehittämisen ja asiantuntijoiden tuen.
– Ulkoistamalla taloushallinnon jää yrittäjälle enemmän aikaa olennaiseen eli varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen tai vaihtoehtoisesti lepoon, sillä aikaa ei kulu kirjanpidon tekemiseen, laskutuksen hoitamiseen tai muuttuneiden säännöksien opiskelemiseen, sanoo palvelupäällikkö Hannu Laitinen ProAgria Keski-Suomesta.

Tilipalvelujen kokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan kirjanpito-, asiantuntija- ja taloushallintopalveluista. Autamme asiakkaitamme näkemään mitkä ovat kehityskohteet tuotannossa, panoksissa, työtavoissa ja asiakassuhteissa. – Tilasokeus ei iske, kun asioita tarkastelee yhdessä asiantuntijan kanssa, joka tarkastelee tilannetta ulkopuolisin silmin. Lisäksi talouden ja tuotannon tunnuslukujen yhdistäminen kertoo, ettei rahaa kulu asioihin missä se ei tuota.  Esimerkiksi tuotosseurannan tietojen linkittäminen talouteen auttaa yrittäjää saavuttamaan asettamansa tavoitteet, muistuttaa Laitinen.

Yhtiöittäminen kiinnostaa

ProAgria tarjoaa yhtiöittämispalveluja toimintamuodon muutoksesta tai yhteisyrityksistä kiinnostuneille yrittäjille. Yhtiöittämispalvelussa selvitämme ensin eri tekijöiden vaikutukset yrittäjän ja yrityksen tulevaisuuteen ja kartoitamme yrityksen kannalta parhaan yritysmuodon. – Yhteisyrityksen suunnittelun pääpaino on perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen laadinnassa. Tämä vaihe on tehtävä huolella, jotta jokainen osakas ymmärtää mihin on sitoutumassa. Yhteisyritys vaatiikin osakkailta keskinäistä luottamusta, riittävän pääoman ja yhteisen näkemyksen, kertoo yritysasiantuntija Juhani Paavilainen ProAgria Pohjois-Savosta.

Ruokinnan ohjauksen avulla saavutetaan tavoitteet taloudellisesti

ProAgrian ruokinnan ohjaus -paketit mahdollistavat taloudellisen ja toimivan ruokinnan kaiken kokoisissa karjoissa. – Ruokinnan ohjaus -palvelukokonaisuudet, Kasvu, Tuotto ja Toiminta, ovat nyt kaikkien ProAgria Keskusten asiakkaiden tilattavissa. Suunnitellun ruokinnan toteutumista seurataan päivälaskelmien ja yrittäjän tai asiantuntijan tekemien havaintojen perusteella, kertoo palvelupäällikkö Irene Mäkinen ProAgria Keski-Suomesta.

Yrittäjä voi valita kolmesta Ruokinnan ohjaus -palvelukokonaisuudesta itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Kasvu-palvelukokonaisuus on suunnattu toimintaansa aktiivisesti kehittäville ja investoiville yrittäjille.  Sen myötä yrittäjä saa käyttöönsä asiantuntijan tai asiantuntijatiimin, joka kulkee rinnalla mukana tilan kehittämisessä.

Tuotto-palvelukokonaisuus on paras yrittäjälle, joka haluaa lisää tuottoa nykyisillä resursseilla. Asiantuntijan ammattitaito auttaa löytämään tuotannon pullonkaulat. Riittävän usein tehty ruokinnan seuranta varmistaa, että lehmät saavat tarpeidensa mukaisesti ravintoaineita ja tuottavat potentiaalinsa mukaisesti. Tuotantopanosten hinnat voivat muuttua nopeasti, joten ruokintasuunnitelmaa kannattaa päivittää usein.

Toiminta-palvelukokonaisuus sopii hyvin tiloille, joille nykyinen tuotannon laajuus on sopiva. Saavutetut tulokset eivät säily itsestään.  Palvelukokonaisuus tuo varmuutta ja sen myötä yrittäjä saa apua ja vertailutietoa tilan tietojen analysointiin.

Helppoutta maitomäärien mittaukseen ja näytteenottoon

ProAgrian osastolla esitellään elektronisten maitomittareiden ja viivakoodipullojen toimintaa. – Elektroniset maitomittarit helpottavat maitonäytteiden ottoa, nopeuttavat koelypsyä ja tietojen lähettämistä tietokantaan, kertoo palveluryhmäpäällikkö Heli Wahlroos ProAgria Keskusten Liitostaja jatkaa, - Maidon laadunhallinta ja ruokinnan onnistumisen seuranta perustuvat tuotosseurantaan ja koelypsytietoihin. Kuukausittain otettavien maitonäytteiden avulla saadaan selville lehmäkohtaiset rasva-, valkuais- ja solupitoisuudet sekä maidon urea. Maidon laadun hallinta, jalostussuunnittelu ja eläinaineksen valinta perustuvat tuotosseurannan lehmäkohtaisiin tietoihin.

– Tuotosseurannasta saa eväitä tuotannon tehostamiseen, taloudelliseen ruokintaan, tuottavaan, helppohoitoiseen ja terveeseen karjaan sekä hyvään maidon laatuun ja sitä kautta hyvään maidon hintaan, kertoo Wahlroos. Asiantuntijamme ovat apuna analysoimassa tuloksia ja miettimässä oikeita toimenpiteitä. Tuotosseurannasta saa kattavat ja ajantasaiset tiedot koko karjasta ja jokaisen lehmän tuotoksesta. Lisäksi tuotosseurannasta saa tietoa utaretervey­destä ja hedelmällisyydestä sekä tunnusluvut umpilehmistä ja nuorkarjasta, vertailutietoja johtamisen tueksi, tulosraportteja ja työlistoja.

Huippuosaamista kehittävien maitotilojen tarpeisiin

Valtakunnallinen Huippuosaaja toimintamalli vahvistaa ProAgrian osaamisverkostoa ja varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus saada tuekseen tarvitsemaansa erityisosaamista. Huippuosaajat toimivat vaativissa asiakastehtävissä alueellisten asiantuntijoiden rinnalla, erityisesti kehittävien ja investoivien tilojen tukena.  

Huippuosaajat tarjoavat osastolla tietoa lypsylehmien ruokinnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista, säilörehuntuotannon tehostamisesta, satotason parantamisesta, nurmirehuntuotannon parhaista käytännöistä sekä pienryhmätoiminnasta. Taloussektorin Huippuosaajien kanssa voi keskustella maitotilan talouden strategisesta suunnittelusta, johtamisesta ja verotuksesta. 

ProAgria järjestää suositun luomuseminaarin

Lauantain Luomulla menestykseen -seminaarissa ovat mukana ProAgrian luomutuotannon osaajat. ProAgrian luomuasiantuntijoiden kanssa voi osastolla keskustella rehuntuotannosta, peltoviljelyn ja kotieläintuotannon kehittämisestä.

Lisätietoa:

ProAgria Tilipalvelut: Hannu Laitinen, palvelupäällikkö, ProAgria Keski-Suomi, 0400 321 907, hannu.laitinen@proagria.fi,
ProAgria Investointipalvelut: Tuomo Rissanen, myynti- ja markkinointijohtaja, ProAgria Pohjois-Savo, 040 563 8749, tuomo.rissanen@proagria.fi
Energia-asiat: Maarit Kari, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2488, maarit.kari@proagria.fi, www.proagria.fi/energiasuunnitelma
Ruokinnan ohjaus: Irene Mäkinen, palvelupäällikkö, ProAgria Keski-Suomi, 040 587 3245, irene.makinen@proagria.fi, www.proagria.fi/karjakompassi
Tuotosseuranta: Heli Wahlroos, projektipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 050 365 6680, heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätietoa KoneAgriasta:

KoneAgria-näyttely on avoinna 9.-11.10.2013 klo 9 - 17 ja 12.10.2013 klo 9 – 16.

Näyttely pidetään Jyväskylän Paviljongissa ja sen piha-alueella, osoitteessa Uno Savolan katu 8, Jyväskylä.

Näyttelyn järjestävät ProAgria Keski-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi.

 

 

 

 

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.