Saimaan maaseutuhelmet tarjoaa matkailijoille arjen luksusta

08.05.2019
 
Saimaan maaseutuhelmet tarjoaa matkailijoille arjen luksusta
 
Saimaan Maaseutuhelmiä -yritysryhmä koostuu seitsemästä Punkaharjulla ja Savonlinnassa sijaitsevasta yksilöllisestä ja ainutlaatuisesta maaseutumatkailuyrityksestä. Yritykset sijaitsevat taajamien ja matkailukeskittymien ulkopuolella Saimaan rannoilla Pihlaja- ja Puruvedellä. Yritykset nostavat yhteistyöllä, suunnitelmallisuudella sekä pitkäjännitteisellä kehittämistyöllä matkailukohteensa suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tietoisuuteen. Yritysryhmähankkeen kehittämistoiminta mahdollistaa kohdealueiden haltuunoton.
 
Matkailun kansainväliset megatrendit lisäävät yhä enemmän pienten ja vähemmän tunnettujen matkakohteiden kiinnostavuutta myös Suomessa. Matka- ja majoituskohteista haetaan yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Luontomatkailu on kasvava trendi edelleen, luonnosta saatava hyvinvointi on yksi syy matkustaa. 
 
Ruokailusta haetaan elämyksiä ja samalla arvostetaan lähellä tuotettuja raaka-aineita, luonnollisuutta sekä puhtautta paikallisen keittiön toteuttamana. Keittiöiden ruokatarjonnassa voidaan erikoistua suomalaiseen rotukarjaan, Saimaasta saatavaan kalaan sekä muihin seutukunnalla tuotettuihin herkkuihin. Vastuullinen matkailutoiminta käsittää myös ruokahävikin hallinnan.  
 

Persoonallisia kohteita ja yhteistyöverkostoja

Saimaan Maaseutuhelmien tarkoituksena ei ole toimia suurena ketjumaisena kokonaisuutena, vaan persoonallisina pieniä yrityksinä, joilla jokaisella on omia erityispiirteitä. Yhdessä toimien yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkaille enemmän kokemuksia ja elämyksiä. Yritysverkoston palveluvalikoimassa on mm. kotieläinpiha, kalastusretkiä, suomenhevosajeluja, ulkoilureittejä, vierasvenesatama sekä ruoka- ja kahvilapalveluita. Majoitukseen on tarjolla omarantaisia huviloita ja mökkejä. Saunaelämyksiä voi kokea savusaunoissa ja saattaapa Saimaan norppakin näyttäytyä lähivesillä. 
 
Matkailuyritykset jatkavat yhteistyötä edelleen vanhojen verkostojen kanssa, yritysryhmähankkeen avulla pyritään löytämään uusia yhteistyötyöverkostoja sekä Saimaan alueen että kansainvälisten yritysten kesken. Yritysryhmä kontaktoi hankkeen aikana kohdealueiden (mm. Keski-Eurooppa) matkailutoimijoita, tavoitteena nostaa alueen vetovoimaisuutta sekä lisätä tietoisuutta hankeyritysten tarjoamista palveluista.
 

Asiakaslähtöistä kehittämistoimintaa

Hankeyritykset kokoontuivat Punkaharjulla torstaina 9.5.2019 ensimmäiseen tuotteistamistyöpajaan, jossa käsiteltiin mm. kansainvälistä matkailua saksankielisen Keski-Euroopan näkökulmasta, yrityksien ja alueen vetovoimatekijöiden tunnistamista sekä uusien matkailutuotteiden kehittämistä asiakaslähtöisesti. Tuotteistamistyöpajoista vastaa Jan Badur (Nordic Marketing GmbH). Työpajan jälkeen kehittämistyötä jatketaan yrityksissä, yhteiset tapaamiset tuotteistamisen osalta jatkuvat syksyllä.
 

Saimaan maaseudun valttikortit

Yrityksistä löytyy mitä erilaisempia mahdollisuuksia viettää virkistävää vapaa-aikaa tai rauhoittua oman lomahuvilan hiljaisuudessa puhtaan Saimaan äärellä. Suomalainen yhteiskunta pyrkii keskittämään toimintoja yhä enemmän kaupunkeihin, matkailijoitakin halutaan ohjata osin suuriin matkailukeskittymiin. Kuitenkin luonto, hiljaisuus, rauha, pimeys, väljyys, turvallisuus ja loma-asunnon oma ranta ovat asioita, joita matkailija arvostaa tulessaan lomailemaan Saimaalle. Nämä kaikki elementit löytyvät Saimaan maaseutuhelmien yrityksistä.
 

Yritysryhmähanke on työväline kehittämiseen

Saimaan maaseutuhelmiä yritysryhmähankkeessa on mukana seitsemän matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa maaseudun mikroyritystä, jotka sijaitsevat Punkaharjulla ja Savonlinnassa. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää maaseutualueilla sijaitsevien matkailuyritysten yhteistyötä sekä luontoon ja yritysten toimintaympäristöön pohjautuvia palveluita asiakaslähtöisesti etenkin sesonkikauden ulkopuolelle. 
 
Yritysten kansainväliseen markkinointiin, myyntiin ja näkyvyyteen haetaan myös ratkaisuja hankkeen aikana. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kehittämistyön tuloksena hankeyritysten liikevaihto kasvaa ja kannattavuus paranee pitkällä aikavälillä. Hankkeessa toteutetaan myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka tukevat samalla verkoston toimivuutta ja palvelutarjontaa. 
 
Saimaan maaseutuhelmiä yritysryhmähankkeen toiminta on alkanut v. 2019 alussa. Huhtikuussa yritykset kävivät opintomatkalla tutustumassa Pohjois-Karjalan matkailuyrityksiin sekä Äksyjen Ämmien verkostomaiseen matkailutoimintaan. Kolin matkailualueen digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut -yritysryhmän tapaamisessa vaihdettiin ajatuksia sekä kokemuksia digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä. 
Matkailun kehittämistoimista vastaa Simana Oy Joensuusta, yhteistyökumppaneina atFlow Oy sekä Nordic Marketing GmbH. Hankkeen toiminta kestää 30.9.2021 saakka, hankkeen hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo. Saimaan maaseutuhelmiä yritysryhmähanketta rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus/Euroopan maatalousrahasto sekä hankeyritykset.
 
Saimaan maaseutuhelmiä yritysryhmähankkeessa mukana olevat yritykset: 
Majoitus Hepokatti http://majoitushepokatti.fi/
Matkailutila Naaranlahti http://naaranlahti.com
Tynkkylän Lomaniemi http://lomaniemi.fi 
Välituvan Lomamökit http://valituvanlomamokit.fi/
 
Lisätietoja Saimaan maaseutuhelmiä -yritysryhmästä:
Katri Paajanen, Puruveden Lomahuvilat p. 040 822 6285, info@puruvedenlomahuvilat.com
Tarja Pajari, ProAgria Etelä-Savo p. 0400 183 064, tarja.pajari@proagria.fi
 
Lisätietoja yritysryhmähankkeista:
Jukka Kotro, Etelä-Savon Ely-keskus p. 029 502 4057, jukka.kotro@ely-keskus.fi
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.