Vihannesten, marjojen ja hedelmien kulutus kasvussa - ProAgrian uudet puutarhapalvelut tukevat puutarhayrityksiä vastaamaan kysynnän kasvuun

19.03.2015

Mediatiedote 19.3.2015

Uudet ruokatrendit ovat saaneet suomalaiset käyttämään kasviksia aikaisempaa monipuolisemmin. Kotimaisten kasviksien kysyntää lisäävät myös lähiruokatrendi ja kotimaisen ruuan arvostus.  Puutarha-ala on tulevaisuuden kasvusektori, koska vihannesten, marjojen ja hedelmien käytön lisäämiseen on vielä varaa. – Kasvun myötävire on olemassa ja haluamme olla tukemassa puutarhayrityksiä asiantuntemuksellamme tilanteen hyödyntämisessä, sanoo ProAgria Keskusten Liiton puutarhatuotannon kehityspäällikkö Terhi Taulavuori.

ProAgrian uuden puutarhapalvelukokonaisuuden avulla puutarhayrittäjä saa selville viljelyn tuotantokustannukset ja käyttämänsä tuotantopanokset tehokäyttöön. – Asiantuntijamme auttavat viljelyn strategiapohdinnoissa, tekevät vertailuja eri vaihtoehtojen välillä ja miettivät yrittäjien kanssa viljelyn ratkaisuja. Kasvukauden aikana kasvustokäynnit varmistavat hyvän sadon ja terveet viljelykset. Talousseurantapalvelujen avulla varmistamme ratkaisujen tuloksellisuuden, kuvailee Taulavuori.

PuutarhaToiminta on suunnattu kasvukauden haasteiden hallintaa hakeville yrityksille, PuutarhaTuotto tuotantoaan tehostaville ja kannattavuuttaan parantaville yrityksille ja PuutarhaKasvu toimintaansa aktiivisesti kehittävälle yrityksille. – Uusia palveluja pilotoitiin marjatiloilla viime kesänä ja nyt ne ovat saatavilla myös vihannestiloille tulevana kasvukautena, kertoo Taulavuori palvelun saamasta hyvästä vastaanotosta.

Kasvustokäynnit muodostavat palvelujen perusrungon

Kasvustokäyntien sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, esim. lannoituksen optimointi, ajankohtaiset kasvinsuojelutoimenpiteet, kasvustojen kunto ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi.  Kasvukauden aikaiseen palveluun kuuluu olennaisena osana aktiivinen yhteydenpito. 

– Jatkuva viljelytoimien hienosäätö kasvukauden aikana auttaa parantamaan tilan satotasoa ja varmistaa kasvustojen pysymisen terveenä, jolloin käytetyt tuotantopanokset tulevat tehokkaaseen käyttöön.  Tuorein ja akuutein tieto on helposti saatavilla asiantuntijalta kasvukauden kiireimpään aikaan, kuvailee Taulavuori toimia millä tavoiteltu satotaso varmistetaan.

Viljelysuunnitelma täydentää kasvustokäyntejä

Viljelysuunnittelun tärkeä osa on asiantuntijan kanssa käytävä keskustelu viljelyn strategiasta. Keskustelu käydään pohjautuen edellisen kasvukauden tuloksiin, joita peilataan yrityksen pitkän aikavälin tavoitteisiin. – Puutarhatila voi valita suppeamman tai laajemman palvelukokonaisuuden kulloistenkin tarpeidensa mukaan, sanoo Taulavuori.

Viljelysuunnittelupalvelu sisältää asiantuntijan suosituksen lohkokohtaisesta lannoituksesta käyttäen joko raemaisia lannoitteita tai kastelulannoitteita. Sopimuksen mukaan viljelysuunnitelmaan voidaan liittää myös kasvinsuojelusuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja lohkokirjanpito.

Menestyminen muutosten keskellä edellyttää hyvää johtamista

Puutarhayritysten toimintaympäristö on yhä nopeutuvassa muutoksessa.  Vihannestilojen viljelyalat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Viljelyalan laajentamisen ohella yrittäjät etsivät kannattavuutta satotasojen nostamisesta ja tarkemmasta tuotantopanosten käytöstä. Myös marjatilat ovat kehittymässä harppauksin eteenpäin. Lajikkeisto, lisäysaineisto, viljelymenetelmät ja -tekniikka ovat muutoksen kourissa.  Yrityskoon kasvu merkitsee lisääntyviä haasteita työvoimavaltaisten yritysten henkilöstöjohtamisessa ja taloushallinnossa.

Asiakasymmärryksen parantaminen ja kysyntälähtöisten palvelujen kehittäminen ovat asioita, joita syventämällä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja entistä parempaa palvelua. – MarjaTsemppi-hankkeessa saatiin liiketoiminnan kasvua aikaan marjayrityksissä pilotoimalla palvelun muotoiluun perustuvaa Kasvunvara-toimintamallia, kertoo Taulavuori.

Talouden seurannan avulla tuotantopanokset tehokäyttöön

Yrityksen kehittämistavoitteisiin pohjautuva palautekeskustelu kasvukauden onnistumisista ja haasteista on olennainen osa puutarhayritysten asiantuntijapalveluja.  – Johtaminen lähtee liikkeelle yrityskokonaisuuden hallinnasta ja päämäärien asettamisesta, josta se etenee vuosisuunnitelmien tekemiseen, kehittämiskohtien etsimiseen ja tulosten aktiiviseen seuraamiseen, esittää Taulavuori.

– Tuotannon tuloksekas kehittäminen edellyttää yhä tarkempaa taloudellista seurantaa ja tulosten analysointia. Viljelykasvin tuotantokustannusten tarkastelu auttaa yrittäjää löytämään parhaan tuotantoyhdistelmän. ProAgrian Tilipalvelut yhdistää talouden luvut, tuotannon kehittämisen ja asiantuntijoiden tuen. Asiantuntijoiden avulla talouden tunnusluvuista päästään käytännön toiminnan kehittämiseen, toteaa Tauluvuori.

Lisätietoja:

ProAgria Keskusten Liitto, Terhi Taulavuori, kehityspäällikkö, 020 7472 475, terhi.taulavuori@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Arja Raatikainen, 050 377 9530, arja.raatikainen@proagria.fi

ProAgria Etelä-Savo, Mirja Tiihonen, 0400 638 138, mirja.tiihonen@proagria.fi

ProAgria Etelä-Suomi, Marja Kallela, 040 513 3118, marja.kallela@proagria.fi

ProAgria Finska Hushållningssälsskapet, Fredrik Björklund, 050 593 4350, fredrik.bjorklund@fhs.fi

ProAgria Keski-Suomi, Marjo Marttinen, 020 747 3322, marjo.marttinen@proagria.fi

ProAgria Länsi-Suomi, Marja Tuononen, 040 5919 489, marja.tuononen@proagria.fi

ProAgria Oulu, Kirsti Voho, 0400 387 406, kirsi.voho@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Karjala, Päivi Turunen, 040 301 2452, paivi.turunen@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Savo, marjat Liisa Pietikäinen, 0400 375 583, liisa.pietikainen@proagria.fi  peruna ja vihannekset Heikki Inkeroinen, 0400 375 584, heikki.inkeroinen@proagria.fi

ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Susann Rännäri, 043 8248 705, susann.rannari@slf.fi

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Kaisa Haga, 050 911 5920, kaisa.haga@proagria.fi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.