Maatiloilla yksi kehittämisen paikka on johtamisosaamisessa

Perheviljelmillä on strategista ajattelua, mutta toiminta ei aina ole järjestelmällistä ja johtamisessa keskitytään voimakkaasti talouteen. Toki yritystoiminnassa talouteen liittyviä asioita pitääkin laskea ja miettiä, mutta talousajattelun lisäksi on syytä miettiä ja tehdä mm. strategisia valintoja. Isommilla maatiloilla on yhdeksi haasteeksi noussut myös henkilöstöjohtaminen. Kaikkea ei voi eikä kannata enää tehdä omin voimin. Selkeät johtamiskäytännöt auttavat myös koko henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita tietämään, mitä pitää tehdä, kuka tekee ja miksi.

Jokapäiväisen työn tekeminen on aikaa vievää ja usein niin kuormittavaa, että varsinkin toiminnan pitkän aikavälin kehittäminen tahtoo viivästyä. Unelmat ja tavoitteet ovat perusta, jolle johtaminenkin rakentuu.  Johtamisosaaminen mahdollistaa paremmat tulokset ja tuo lisää valmiuksia yrityksen kehittämiseen.

  1. Tavoite. Mieti mm. mikä on yrityksen tavoite ja mikä on omistajien tavoite yritystoiminnalle. Millainen yrityksen halutaan olevan tulevaisuudessa (missio, visio)? Tietävätkö kaikki yrityksessä toimivat, mitä tavoitellaan?   
  2. Suunnittelu. Kun tavoite on selkeä, mieti mitkä asiat vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen. Pohdi mm., mitä asioita erityisesti pitää suunnitella? Onko kaikki oleellinen, kuten esim. riskit mietitty etukäteen? Onko kaikille keskeisille työvaiheille tehty kirjalliset suunnitelmat? Kuka tekee ja millä perusteilla suunnittelu tehdään? Tehdäänkö suunnittelua sellaiseen aikaan, että oikeasti ehditään miettiä eri tarpeita?     
  3. Toiminta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta miten varmistetaan, että tehdään oikeita asioita (strategisesti)? Ovatko puitteet ja työvälineet kunnossa? Ovatko vastuut selkeät? Miten tieto kulkee henkilöstössä? Mistä tiedetään, että toiminta on linjassa tavoitteiden ja suunnitelmien kanssa? Mitkä asiat hidastavat tai jopa estävät tavoitteiden saavuttamista?
  4. Mittaaminen. Mitataanko oikeita asioita? Olisiko muita mittareita, jotka kertoisivat paremmin toiminnasta (strategiset mittarit)? Kuinka usein ja missä vaiheessa mittaustuloksia seurataan?
  5. Arviointi ja johtopäätökset. Päätä mm., kuinka usein ja millä porukalla arviointia tehdään? Mikä hidastaa tavoitteen saavuttamista? Mitkä asiat vaikuttavat yksittäisissä kohdissa ja yrityskokonaisuudessa? Mitkä ovat tavoitteiden ja tulosten kannalta tärkeät kriittiset pisteet?  Mihin asiaan on välttämättä tehtävä korjaustoimet tulevan seurantajakson aikana? Mikäli tavoite on jo saavutettu, kannattaisiko asettaa uusia tavoitteita?

Liisa Koskela, Maitotilojen strateginen johtaminen ja laatujärjestelmät

Mitä haluaisit kysyä Huippuosaajalta? Esitä kysymyksesi ProAgrian Facebook-sivuilla.

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa