FIELDS -hanke

FIELDS-hankkeen aloitustilaisuus pidettiin juuri ennen Korona-aikaa helmikuun alussa Torinossa, minkä jälkeen työ siirtyi pitkälti verkossa tapahtuvaksi. Digitaaliset tavat toimia ja niihin liittyvät osaamisvaateet ovat keskeinen osa hanketta.

FIELDS  on Erasmus-hanke, jossa 30 eurooppalaista koulutus- ja neuvonta-alan toimijaa 12 eri maasta selvittää, mitkä ovat tulevaisuuden osaamisvaateet maatalous-, metsä- ja ruokaketjussa. Osaamistarpeita kartoitetaan erityisesti kestävyyden, digitalisaation ja biotalouden osalta yrittäjyys- ja johtamistaitoja unohtamatta. Tavoitteena on löytää osaamisvajeet, joihin projektin aikana työstetään modulaariset opintokokonaisuudet opintomateriaaleineen, joita pilotoidaan seitsemässä maassa. Ryhmähaastatteluiden ja trendianalyysien perusteella työstetään myös osaamisen kehittämiseen maakohtaisia strategioita.

FIELDS-hankkeessa on Suomesta mukana ainoana toimijana ProAgria Keskusten Liitto. Hanke on nelivuotinen toimien vuodet 2020-2023. Hankkeen koordinoi Torinon yliopisto (UNITO) Italiasta, ja hankkeen kokonaisbudjetti on neljä miljoonaa euroa. FIEDLS-hanke eli Addressing the current and Future skIll needs for sustainability, digitalization, and the bio-Economy in AgricuLture: European skills agenDa and Strategy.

Lisätietoja hankkeesta:

Twitter: @Sprojectfield

www.erasmus-fields.eu


Yhteydenottopyyntö

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.