HYMY-hanke

Etelä-Savon alueella vuosina 2011-2014 toteutetun HYMY-hankkeen  kohderyhmänä olivat maatilat ja maaseudun pienyritykset, joille oli ajankohtaista sukupolvenvaihdos tai vieraan työvoiman käyttö. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä olivat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa järjestävät tahot.
 

Hankkeen tavoitteena oli

 1. edistää sukupolvenvaihdosten määrää ja laatua,
 2. kasvattaa työnantajaosaamista ja tukea työvoiman saatavuutta ja
 3. tukea maatilayrittäjien jaksamista muuttuvan toimintaympäristön ja yritystoiminnan joustavien ratkaisujen yhdistämisessä.
 

Toimenpiteet

 • Sukupolvenvaihdosteemapäivät ja spv-valmennusryhmät, jotka perustuvat oppimiselle ja vertaistuelle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä työhyvinvoinnin ongelmia työn sisällön, työyhteisön, ammattiosaamisvaatimusten ja yrittäjän voimavarojen näkökulmista

 • Työnantajakoulutukset

 • Työllistävien yritysten pienryhmät, jotka perustuvat oppimiselle ja yhteistyölle. Tavoitteena on löytää yhteistä työvoimaa tai työtä helpottavia yhteistyön muotoja.

 • Muut teemapäivät, koulutukset ja opintomatkat

 • Kriisissä olevan maatalousyrittäjän ohjaamisen mallin kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa.

 • Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittäminen

 

Yhteistyötahot hankken toteuttamisessa

 • työterveyshuollot
 • kuntien lomituspalveluyksiköt ja maaseutupalvelut
 • Työ- ja elinkeinotoimistot
 • seudulliset yrityspalvelut
 • maidon ja lihan hankintaosuuskunnat
 • rahoituslaitokset sekä
 • seurakunnat.
 
Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä alueen kunnat. Yksityinen rahoitus koostui osallistujamaksuista. 
 

Lisätietoja

Minna Pirkkalainen, hankevastaava, 040 717 8660, minna.pirkkalainen@proagria.fi

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut