KASKI - kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä

KASKI -hanke selvitti maitotilojen kasvun esteitä ja mahdollisuuksia Itä-Suomessa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat maitotilayrittäjät. Kohderyhmään kuuluivat myös maitoyritysten yhteistyökumppanit kuten asiakkaat, palveluntuottajat sekä rahoituslaitokset. Päätavoitteena oli selvittää lisäinvestointien esteitä ja mahdollisuuksia maitoyrityksissä ja luoda maitoyritysten kehittämisohjelma Etelä-Savoon ja laajemmin Itä-Suomeen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää maitoyrittäjien sähköisten työvälineiden tarpeita (ns. sähköinen työpöytä) sekä kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimintatapoja ja olemassa olevia palveluja paremmin investointeja palveleviksi. Yrittäjille haluttiin myös tiedottaa maatalous- ja rakennerahaston tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista uudella ohjelmakaudella.

 

Hankkeen toimenpiteet

 

Lisäinvestointien esteitä ja keinoja niiden poistamiseen selvitettiin maitotiloille suunnatulla verkkokyselyllä sekä haastatteluilla. Toteutettiin myös kysely alan ammattilaisille, laitevalmistajille, suunnittelijoille, toimijoille, kehittäjille ja alan tutkijoille tulevaisuuden investointiodotuksista. Lisäksi järjestettiin muutama työpaja, jossa maitoyrittäjät ja sidosryhmät pohtivat investointiprosessia ja siihen liittyviä palvelutarpeita. Verkkokyselyyn vastasi 104 maitotilaa Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Henkilökohtaisesti haastateltiin 15 maitotilaa. Sidosryhmäkyselyyn saatiin 58 vastausta.

 

Maitotilat painottivat yhteistyön tärkeyttä

 

Selvityksen tuloksena kävi ilmi, että investointeja mietitään erityisesti tiloilla, jotka ovat kasvun kynnyksellä ja talous tasapainossa. Yleinen ilmapiiri koettiin positiivisena, vaikka uhkiakin nähtiin. Isoimmiksi esteiksi koettiin tulevaisuuden näkymät, maidon hinta ja kiintiöjärjestelmän poistumisen vaikutukset. 

 

Yhteistyö nousi selkeästi investointeja mahdollistavaksi tekijäksi. Yhteistyön avulla mahdollistuvat kasvu ja riskien jakaminen. Myös urakointi, osaurakointi ja renkirenkaat kiinnostivat. Maitotilan kasvun nähtiin toteutuvan kertaharppausten rinnalla myös vähitellen, mikä pienentää taloudellista riskiä ja antaa mahdollisuuden investoida omien resurssien mukaisesti.  Kyselyn perusteella investointitilanne koettiin isoksi projektiksi, joka tulee harvoin vastaan. Rinnalle kaivattiin hyvää investointiasiantuntijaa koko prosessin ajan aina alustavista suunnitelmista onnistuneeseen käyttöönottoon asti.

 

Sidosryhmien mielestä johtamistaitojen kehittäminen avainasemassa

 

Maitotilan investointeihin liittyvien sidosryhmien kuten rahoittajien, hallinnon, tutkimuksen, laitevalmistajien ja asiantuntijoiden suurimpia toiveita investoivalle tilalle on johtamistaitojen kehittäminen ennakkoon. Tämä sisältää henkilöstöjohtamisen, hyvän talouden hallinnan, realistiset laskelmat sekä kassabudjetoinnin ja seurannan tilakokonaisuudesta ja erikseen investoinnista. Kokonaisuuden hahmotusta ja asiantuntijoiden kytkemistä prosessiin ajoissa kannattaa suurin osa sidosryhmistä. Isoksi asiaksi sidosryhmät kuvasivat myös investointiin liittyvien toimijoiden entistä syvemmän ja laajemman yhteistyön investoijan tueksi. Sidosryhmät painottivat, että yrittäjällä pitäisi olla aikaa kasvaa yrittäjänä muutoksien tahdissa. 

 

Kehittämisohjelma Itä-Suomen maitotilayrityksille

 

Kyselyn jatkona valmisteltiin maitotilojen investointiohjelma Itä-Suomeen, mikä sisältää kehitettäviä asioita sekä yrittäjän että sidosryhmien näkökulmasta. Haastattelujen tuloksena muutamille maitoyrittäjille syntyi ajatus mahdollisista investoinneista.  Kyselyn tulosten perusteella kehitettiin myös oppimisnavettatoimintaa ja investointipalveluita sekä työstettiin niiden kytkeytymistä benchmarking- ja hallitusmallitoimintaan. Investointien suunnittelun ja tarvittavien palveluiden kehittämisen osalta hyödynnettiin myös järjestetyn työpajan tuloksia. Asiakkaan ns. sähköisen työpöydän asiakastarpeita selvitettiin investointeihin, niiden esteiden poistamiseen ja oman yrityksen tulosten seurantaan liittyen.

 

Kyselyn ja ohjelman tekemisessä oli keskeinen rooli Etelä-Savon maitoryhmällä. Prosessin aikana Maitoryhmässä olleille henkilöille ja organisaatioille syntyi yhteinen käsitys Etelä-Savon maitoyritysten haasteista ja osin myös toimenpiteistä, joilla pystytään edistämään investointeja ja maitoyritysten kehittymistä. Samoin työpajoissa toimineille, investointiprosessiin eri tavoin kytkeytyville tahoille muodostui käsitys investointiprosessin laaja-alaisuudesta ja toimijoiden runsaudesta. Hankkeessa tehty sidosryhmäkuvaus havainnollisti toimijoille ja ennen kaikkea maitoyrittäjille, miten moniulotteinen asia investointi on.

 

Hankkeen toiminta-aika oli 01.02.2014-31.12.2014 ja kustannusarvio 94 298 euroa. Hankkeen vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo. Osatoteuttajina toimivat ProAgria Pohjois-Karjala, ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

 

Lisätiedot

 

Pekka Häkkinen, hankevastaava, palvelu- ja kehityspäällikkö, ProAgria Etelä-Savo, p. 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi


Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut