Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen

Nelivuotinen elinkeinojen kehittämishanke  toimi Etelä-Savon alueella tavoitteenaan edistää maaseudun työllisyyttä ja uusien toimeentulomahdollisuuksien syntyä. Lisäksi tavoitteena oli lisätä maaseutuyritysten kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja laatua. Toimenpiteitä suunnattiin aloittaviin maaseutuyrityksiin, viime vuosina investoineisiin sekä toimintaansa kehittäviin yrityksiin.
 
TOIMIALAT
 
Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke keskittyi seuraaville toimialoille:
 • palveluihin vapaa-ajan asukkaille,
 • hevosalanyrityksiin,
 • metsätalouteen ja pienimuotoiseen jalostukseen,
 • bioenergiaan,
 • koneurakointiin ja
 • hankkeen loppupuolella erityisesti kotityöpalveluihin, lihanjalostukseen ja matkailuun.
 

TOIMENPITEET

Hankkeen toiminta perustui yleiseen neuvontaan teema- ja infopäivien, opintomatkojen, kirjeiden ja sähköisen tiedottamisen avulla. Maaseutuyrityksille tehtiin myös lähtötilanteen kartoitusta, annettiin yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvää yleisneuvontaa sekä laadittiin kehittämissuunnitelmia. Alkuneuvonnan jälkeen asiakas ohjattiin tarvittaessa hankkeen ulkopuolisten palveluiden käyttäjäksi.

Hankkeessa selvitettiin eteläsavolaisten kotityöpalveluyritysten määrä ja haastateltiin parikymmentä yrittäjää. Näin selvitettiin yritysten kannattavuutta sekä yrittäjien ja yritysten kehittämistarpeita muun muassa talouden, osaamisen, tuotannon, johtamisen ja verkostoitumisen näkökulmasta Etelä-Savossa. Myös lihanjalostusyritystoiminnasta tehtiin selvitys yhteistyössä Lihatilan Skarppiohjelma-, Tosilampuri- ja Luomuinstituutin vakiinnuttaminen -hankkeiden kanssa.

Hankkeen vaikuttavuus perustui maaseutuyrittäjien osaamisen kasvuun, yrittäjien ja eri sidosryhmien välisen yhteistyön tiivistymiseen sekä tiedonhankinnan ja -siirron lisääntymiseen.  Yritys-Suomi verkostossa toimiminen sujuvoitti asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyötä sekä vahvisti maaseutuyritysten neuvonnan kehittäjäverkostoa.

Hankkeen päärahoittajat olivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Yksityinen rahoitusosuus koostui hankkeeseen osallistuneiden osallistumismaksuista.
 
Hankeen päätoteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo ja osatoteuttaja Etelä-Savon Koulutus Oy/ Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU. Toteutusaika oli 17.9.2010-31.12.2014.
 

Lisätietoja

Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo, pekka.hakkinen@proagria.fi, p. 0400 381 432


Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut