Lihatilan skarppiohjelma

 
Koulutushanke toteutetiin Etelä-Savon maakunnan alueella vuosina 2012-2014. Kohderyhmänä olivat eteläsavolaiset lihanauta-, emolehmä-, sika- ja siipikarjatilat.
 

Hankkeen tavoitteet

Koulutushankkeen tavoitteena oli 1. parantaa lihatilojen tuotanto-, ympäristö- ja johtamisosaamista sekä 2. edistää laadukkaita investointeja, tilojen välistä yhteistyötä ja luomutuotantoa Etelä-Savossa. Laajempana tavoitteena oli parantaa tilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä.
 

Koulutuksen painopisteet ja sisältö

Koulutuksen painopistealueita olivat tuotannon suunnittelu ja seuranta, tuotantokustannusten seuranta ja seurantatiedon avulla tehtävä analyysi ja kehittäminen. Hankkeessa järjestettiin koulutusta tilojen rehuntuotannon ja ruokinnan optimointiin sekä eläinaineksen, tuotanto-olosuhteiden ja hoidon kehittämiseen. Hankkeessa annettiin myös tietoa ympäristön huomioivista ja eettisistä tuotantomenetelmistä sekä luomukasvin- ja kotieläintuotannosta.
 
Koulutusohjelmaan sisältyi pienryhmätoimintaa, info- ja teemapäiviä-, opintomatkoja ja syventävää tilakohtaista työskentelyä.
 

Toteuttajat ja rahoitus

ProAgria Etelä-Savo toteutti hanketta läheisessä vuorovaikutuksessa muun lihaketjun kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluivat teurastamot, lihan jatkojalostus-, tukku- ja jakeluporras, suurkeittiöt sekä vähittäiskauppa. Hankkeen päärahoittajat olivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon Ely-keskus. Toteutusaika oli 5.1.2012-31.12.2014.
 

Lisätietoja

Outi Kiesilä, puh. 0400693 090, outi.kiesila@proagria.fi

 


Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut