Luomuinstituutin vakiinnuttaminen

Hanke lisää ja vahvistaa luomualan yrittäjyyttä ja liiketoimintaa ja vakiinnuttaa Luomuinstituutin koordinaatioyksikön toiminnan Mikkeliin.
 
Hankkeen osakokonaisuudet ovat
 
 A. Etelä-Savon luomuketjun kehittäminen
 B. Tieteestä tiedottaminen
 C. Luomuteknologiaselvitys
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueelliset ja kansalliset toimijat, jotka omalla työllään edistävät luonnonmukaista maa- ja elintarviketaloutta koko ruokaketjussa.
 
Näitä toimijoita ovat
 • viljelijät
 • yrittäjät
 • jalostajat
 • kauppa
 • suurkeittiöt
 • kuluttajat
 • neuvojat
 • opettajat
 • viranomaiset
 • kehittäjät
 • tiedotusvälineet ja tutkijat.
 

Luomualan elinkeinotoiminnan yhteistyöverkosto ja Living Lab -tutkimuslaboratorio Etelä-Savoon

 
Hankkeen tuloksena syntyy luomualan elinkeinotoiminnan yhteistyöverkosto ja Living Lab -tutkimuslaboratorio/ tilaverkosto Etelä-Savoon ja sen kautta monitieteinen luomualan tutkimustoiminta saa sovellutusalustan (Living Lab).
 
Hankkeessa luodaan edellytykset alueellisen luomukasvisten esikäsittely-yrityksen ja luomupienteurastamon perustamiselle vuoteen 2015 mennessä sekä edellytykset valtakunnallisten tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi Etelä-Savossa.
 
Hankkeen myötä
 • luomuraaka-aineiden käyttö maakunnan ravintoloissa lisääntyy
 • kunnalliset ruokapalvelut nostavat kaikki yksiköt Portaat luomuun -tasolle 3
 • luomuraaka-aineiden saatavuus lisääntyy alueen market- ja torikaupassa
 • ruokapiirien toiminta vahvistuu ja luomutuotteiden saatavuus lisääntyy ja
 • kuluttajien luomutietoisuus vahvistuu erityisesti luomulihan ja -kasvisten osalta.

Maakuntaan saadaan lisää luomutuotantoa, luomuyritystoimintaa ja uusia luomuliiketoiminnan konsepteja sekä luodaan käytännön toimintamalleja muulle maalle.

Tavoitteita

 
Hankkeessa tuotetaan Luomumaatilakonsepti sekä luomuteknologiaselvitys ja testattu sovellutus. Tieteestä tiedottamisen osiossa rakennetaan Luomuinstituutin viestintästrategia ja -suunnitelma, vakiintuneet monikanavaisen tieteestä tiedottamisen käytännöt ja tuotteet. Hankkeessa järjestetään valtakunnalliset vuotuiset Luomupäivät ja joka toinen vuosi toteutettava kansainvälinen luomualan tutkimusseminaari Mikkelissä.
 
Hankkeen myötä Luomuinstituutin tunnettuus vahvistuu, hanketoimijoiden yhteistyö tiivistyy ja Luomuinstituutin toiminta vakiintuu. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Luomuinstituutin toiminnassa jatkossa ja hankkeessa kehitetyt tuotteet, käytännöt ja toimintamallit vakiintuvat luomualan toimijoiden käyttöön.
 
Etelä-Savosta tulee Luomuinstituutin tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja yrittäjyyspalvelutoiminnan pilottialue ja maakunnan ja sen keskuskaupungin uskottavuus kestävän kehityksen edistäjänä ja toteuttajana vahvistuu.
 
Hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskuksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja ProAgria Etelä-Savon yhteishanke, jonka toiminta-aika on 1.3.2013-31.12.2014. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja sen vastuullinen johtaja on professori Pirjo Siiskonen, joka on Luomuinstituutin johtaja.
 
Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä alueen kunnat.

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.