Luontohoiva - palvelukonseptien ja monitoimijaisten verkostojen kehittäminen Etelä-Savossa

Luonto, eläimet, kasvit, puutarha, puisto, metsä, maisema, maatilan työt voivat olla ihmiselle hyvinvoinnin lähteitä. Green Care tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa luonnossa ja maaseutuympäristössä hoivan, kuntoutuksen tai kasvatuksen tukena. Luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä.
 

Luontohoiva Etelä-Savossa

 
Green Care -toimintaa voivat toteuttaa esimerkiksi maaseutualueella toimivat hyvinvointialan yritykset tai maatilat, joilla on jo esimerkiksi hoivaan liittyvää palvelutoimintaa. ”Luontohoiva” on eteläsavolainen vastine käsitteelle Green Care.
 
Etelä-Savossa toimii kahdenkymmenen yrityksen muodostama Luontohoiva-verkosto, jossa kehitetään erilaisia luontohoivan palveluja alueelle. Verkostoon kuuluu erilaisia yrityksiä: monialaisia maatiloja, hevostiloja, perhekoteja, kehitysvammaisten hoitokoti, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten palveluasumisen yksikköjä, päihdekuntoutusyksikkö ja matkailualan yrityksiä.
 
Verkoston kehittymisen tueksi hankkeen yrityksille oli tarjolla Luontohoivan opintokokonaisuus (10 op). Hankkeessa tuotettiin myös tietoa Green Care -menetelmien vaikutuksista ja seurattiin yritysverkoston toimintaa.
 
Hankkeen päätoteuttajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu MAMK ja osatoteuttajina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja ProAgria Etelä-Savo. Asiakastutkimuksesta vastasi MAMK ja verkostotutkimuksesta Ruralia-instituutti. ProAgria tarjosi asiantuntemusta mukana olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.
 
"Luontohoiva - palvelukonseptien ja monitoimijaisten verkostojen kehittäminen Etelä-Savossa" -projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä alueen kunnat. Toiminta-aika oli 1.11.2011 - 30.9.2014.
 

Yhteystiedot

 
Teija Skyttä, projektipäällikkö, MAMK, teija.skytta@mamk.fi
Seija Nissinen, MAMK, seija.nissinen@mamk.fi
Anne Torn, Ruralia-instituutti, anne.torn@helsinki.fi
Kirsi Mättölä, ProAgria Etelä-Savo, 0400 826 789, kirsi.mattola@proagria.fi

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut