Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA)

Tukea ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan tietoa, tukea ja yhteistyötä. 

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Yrityksiä tuetaan ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon liittyvien innovaatioiden suunnittelussa, rahoituksessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Tavoitteena on edistää ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä. Hankkeen avulla ravinnekierrätyksen ja biokaasun tuotannon uinuvia ideoita saadaan polkaistua vauhtiin kohti kestävää ruokajärjestelmää ja hiilineutraalia Suomea.

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa

 • tiedotetaan ja neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, autetaan hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä 
 • tiedotetaan ja neuvotaan biomassojen prosessointimahdollisuuksista, biokaasun tuotannosta ja edistetään prosessointitekniikoiden kehittämistä
 • tiedotetaan tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista
 • etsitään toimijoille ja alueille sopivia toimintamalleja, lannan prosessointivaihtoehtoja ja motivoidaan yhteistoimintaan
 • neuvotaan ravinne- ja energiatuotteiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa

Osallistuminen on maksutonta

Pk-yritysten osaamisen kehittämiseksi, innovaatioiden synnyttämiseksi ja yhteistyökumppaneiden löytymiseksi järjestetään esimerkiksi työpajoja sekä ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa. 

Hanke on avoin kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta kiinnostuneille pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa. Hankkeen toiminta on osallistujille maksutonta.

Onko sinulla ravinnekierrätysidea, jonka toteuttamiseen tarvitset apua?

Ota yhteyttä Karoliina Aalto, projektipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta energiayrittajyys.fi.

MARIKA-hanke lyhyesti

Mitä? Neuvontaa ja tietoa ravinnekierrätyksen ja biokaasun tuotannon ideoiden toteuttamiseksi.

Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.

Milloin? 31.12.2022 asti.

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). Hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut