Mahdollisuutena Maisema, MAMA -hanke

MAMA-hanke on päättynyt. Hankkeen julkaisut löydät tämän sivun alaosasta ja Keski-Suomessa pidettyjen infojen ja tapahtumien esitykset Hinkalosta http://hinkalo.fi/index.php/hankkeet/mama/
MAMA-hanke kiittä kaikkia yhteistyötahoja ja hankkeen tapahtumiin osallistuneita ja toivottaa aurinkoisia kevätmaisemia!

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on sekä turvata että edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon biologisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Hankkeella halutaan lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta maaseudulla.

Hankkeessa kehitetään uusia, innovatiivisia toimintatapoja ja keinoja maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidossa. Hankkeessa pyritään hyödyntämään ja edelleen kehittämään maatalousympäristön hoitamiseksi ja hyödyntämiseksi jo tehtyjä toimenpiteitä sekä luotuja kulttuurimatkailureittejä ja verkostoja. Hankkeessa kohdennetaan toimenpiteitä arvotetuille alueille, etenkin arvokkaille perinnebiotoopeille, maisema-alueille ja Natura 2000 -verkoston kohteille.

Hankkeen toimenpiteiden avulla tuetaan maaseutuyrittäjyyttä, etenkin matkailu-, maisemanhoito- ja maatalousyrittäjyyttä sekä maaseudun urakointia. Hankkeella luodaan uusia maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja tekijöitä toisiinsa. Hankkeen avulla etsitään yrittäjille sopivia hoitokohteita ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi hankkeessa tuodaan hyviä käytäntöjä kulttuuriympäristön tuotteistamisesta ja hyödyntämisestä Ruotsissa - erityisesti teemalla maisemanhoito ja matkailu muinaisjäännösalueilla.

Mahdollisuutena Maisema, MAMA 1.2.2013 - 31.12.2014. Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen ProAgria, MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ELY-keskukset. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.
MAMA-hanke toimi jatkoajalla 28.2.2015 asti.

 

Yhteystiedot:

Etelä-Savo
Leena Lahdenvesi-Korhonen, projektipäällikkö, maisemasuunnittelija
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, MKN Maisemapalvelut
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 0400 875 326

Saara Ryhänen, ympäristön- ja luonnonhoidon asiantuntija
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, MKN Maisemapalvelut
saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 486 8237

Keski-Suomi
Paula Rantanen, projektisuunnittelija
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, MKN Maisemapalvelut
paula.rantanen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 043 824 9641

Elina Lehtinen, projektisuunnittelija
Keski-Suomen ELY-keskus
elina.lehtinen@ely-keskus.fi
p. 0295 024 890

https://www.facebook.com/MahdollisuutenaMaisemaMama

 

MAMA-hankkeen julkaisut:

Maisemanhoitokorttisarja http://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/maisemanhoitokorttisarja-4356
Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma http://keski-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/3214


Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut