Startti

Startti –hanke auttaa eteläsavolaisia nuoria maatilayrittäjiä ja maaseudun pienyrittäjiä onnistumaan sukupolvenvaihdoksessa ja yritystoiminnan alkutaipaleella. Tavoitteena on, että jatkajat ja luopujat perheineen ovat tyytyväisiä omistajanvaihdokseen liittyviin päätöksiinsä ja että nuoret saavat varmuutta yrityksensä johtamiseen. Myös kriisin kohdanneille maatilayrittäjille tarjotaan yrityskohtaista tukea. Hankkeen toimenpiteinä ovat pienryhmävalmennukset, yrityskohtaiset ohjaustapaamiset ja teemapäivät.

 

Pienryhmävalmennukset

Äskettäin yritystoiminnan ja maanviljelyn aloittaneiden pienryhmävalmennus helpottaa toiminnan käynnistämistä ja kehittämisestä ja antaa varmuutta arjen tekemisiin. Valmennuksessa käydään yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa läpi keskeisiä asioita maatilan tai muun yrityksen käytännön johtamisesta ja toimista, jotka tulevat tai ovat tulleet aloittavan viljelijän ja pienyrittäjän eteen heti toiminnan alkumetreillä. Ryhmä antaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa vaiheessa olevien nuorten kanssa. Valmennuksia järjestetään vuosittain.
 
Omistajanvaihdosta suunnittelevien pienryhmissä valmistellaan nuoria omistajanvaihdokseen ja helpotetaan heidän verkostoitumistaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Myös näitä ryhmiä järjestetään vuosittain. Omistajanvaihdoksen toteuduttua nuoren kannattaa jatkaa aloittaneiden yrittäjien valmennusryhmissä. 
 

Omistajanvaihdosteemapäivät

Syksyisin järjestetään kaikille avoimia, maksuttomia teemapäiviä, joissa eri toimijat käyvät läpi omistajanvaihdoksiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Teemapäivät toteutetaan samansisältöisinä Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä marras-joulukuussa. Luopujille järjestetään lisäksi syventäviä teemapäiviä.
 

Kriisiin joutuneiden maatilojen auttaminen

Hanke tarjoaa apua kriisiin joutuneille maatiloille. Tapaamisissa yrittäjän kanssa haetaan ja sovitaan ensimmäisiä toimia, joiden avulla haasteellisessa tilanteessa päästään eteenpäin.
 
Lisätietoja ja ja valmennusryhmiin ilmoittautuminen: hankevastaava Vuokko Ahonen, vuokko.ahonen@proagria.fi,  p. 040 524 9945
 
Hankkeen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo
Toteutusaika 1.4.2015–31.3.2018
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon kunnat.

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.