Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon

Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -koulutushanke on päättynyt. Hanke oli kohdistettu eteläsavolaisille ammattimaisesti toimiville sekä ammattimaisesti toimiviksi aikoville kasvintuotantotiloille. Hankkeessa oli mukana sekä luomutiloja että tavanomaisia viljelymenetelmiä käyttäviä tiloja.

 

Tavoitteena kannattavuuden parantaminen

Hankkeen tavoitteena oli kasvintuotannon tuottavuuden parantaminen yrittäjien osaamista lisäämällä sekä nostamalla tuotteiden jalostusastetta. Lisäksi pyrittiin kehittämään tilojen välistä yhteistyötä (mm. rehun tuotanto, lannan käyttö, markkinointi). Samalla tavoitteena oli tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen.

 

Toimintamuodot

Koulutuksen keskeisenä muotona oli pienryhmätoiminta, jossa tiloilla oli mahdollisuus parhaiden käytäntöjen jakamiseen, toisilta oppimiseen ja kehittymiseen. Pienryhmiä koottiin seuraavien teemojen ympärille: vilja- ja palkokasvien kannattava tuotanto, aloittavat luomukasvitilat, luomusiementuotanto sekä luomutilojen yhteistyö.

Pienryhmätoimintaa täydennettiin teemapäivillä (mm. marjojen tunneliviljelyyn sekä kasvinsuojeluun liittyen), opintomatkalla sekä pellonvierustapahtumilla. Lisäksi pienryhmäläisillä oli mahdollisuus syventävään tilakohtaiseen kehittämiseen.

Yrittäjien osaamista kasvatettiin osaltaan myös havaintokoetoiminnalla. Havaintokokeissa haettiin ratkaisuja kauran punahomeentorjuntaan, mädätteen käyttöön viljan oraslannoituksessa sekä luomuviljelyyn sopivien viljalajikkeiden valintaan. Havaintokokeita oli tiloilla eri puolilla maakuntaa.

 

Tulokset

Havaintokokeiden perusteella näyttäisi siltä, että viljan oraslannoituksessa on mahdollista käyttää mädätettä, kun levitys tehdään riittävän aikaisin tallautumisvahinkojen välttämiseksi. Kokeissa ei kuitenkaan saatu eri lannoitustapojen välille merkittäviä eroja sadon määrässä tai valkuaispitoisuudessa.

Kauran punahomeentorjunta ei kokeiden valossa näytä onnistuvan nykyohjeilla ja -käytännöillä, vaan punahome ehtii saastuttaa sadon loppukesällä ennen puintia. Havaintokokeella testattiin myöhäistettyä torjuntaa, joka vaikutti lupaavalta, mutta kesän 2014 olosuhteissa ei punahomeriski ollut kovin suuri. Kylvösiemenen puhtaudella näyttäisi olevan vaikutusta sadon laatuun.

Lajikekokeissa vertailtiin eri viljalajikkeiden soveltumista luomuun. Vertailussa oli vehnä-, kaura- ja ohralajikkeita. Lajikehavaintokokeita oli kolmella paikkakunnalla. Merkittäviä eroja eri lajikkeiden välille ei saatu. Vehnistä Wanamo on viljelyvarmin. Kauroista Iiris ja Eemeli vaikuttivat lupaavimmilta. Ohralajikkeiden erot olivat kaikkein pienimmät.

Hankkeessa kirjoitettiin ohjelehtiset gluteenittoman kauran sekä tattarin viljelystä. Hankkeen tuloksena syntyi myös muutamia yhteistyösopimuksia tilojen välille.

 

Koulutushankkeen toteuttamisesta vastasi ProAgria Etelä-Savo. Osatoteuttajana mukana oli MTT kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2014 - 31.12.2014.

 

Lisätietoja

Mirja Tiihonen, hankevastaava, puutarhatuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, 0400 638 138, mirja.tiihonen@proagria.fi

Päivi Kurki, vanhempi tutkija, MTT kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli, 040 554 4128, paivi.kurki@mtt.fi


Yhteydenottopyyntö

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut