Kotityöpalveluista maaseudun asutuksen tulevaisuuden turva

Kuva: Mikkelin valokuvausliike, Johanna Lampinen

Tulevaisuudessa maaseudulla asuminen voi olla haasteellista. Palvelut siirtyvät yhä kauemmaksi kyliltä ja erityisesti vanhemman väestön selviytyminen kotona vaikeutuu. Yhtenä lääkkeenä tähän haasteeseen saattaa olla kotiin tuotettu palvelu, jolloin haja-asutusalueella voi selviytyä omassa kodissa hieman pidempään.  Kotiin tuotettavat palvelut voivat olla myös suurempien maatilojen helpotus, jotta viljelijän aika riittää paremmin ydinliiketoimintaan.

Selvitys Etelä-Savon kotityöpalveluyrityksistä

ProAgria Etelä-Savo ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ovat selvittäneet eteläsavolaisten kotityöpalveluyritysten nykytilannetta ja yrittäjien osaamista. Selvitystyö on tehty osana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoittamaa Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –hanketta.

Kartoitus aloitettiin syksyllä 2013 selvittämällä maakunnan koteihin palveluja tuottavia yrityksiä ja yhteisöjä. Toimialoista mukana oli kotisiivous, vaatehuolto, pihan- ja kiinteistönhoito, remontointi, mökkitalkkarit, polttopuuhuolto, tietotekniikan neuvonta ja asennus, tilapäinen lasten- ja lemmikkien hoito, asiointiapu sekä avustaminen päivittäisissä askareissa.  Otannan ulkopuolelle jätettiin hoivaa tai sosiaalipalveluja tuottavat yritykset.  Yhteensä kotityöpalveluyrityksiä ja -yhteisöjä Etelä-Savosta löytyi 440, joista 175 yritykselle lähetettiin sähköpostilla kysely. Kyselyyn vastanneista valikoitui 20 yrittäjää, jotka haastateltiin talven aikana.

Alalla maltilliset kasvunäkymät

Kotityöpalvelut ovat kyselyyn vastanneille yrityksille selkeästi lisätoimiala, sillä vastaajista vain neljälle kotipalvelutyö antaa kokoaikaisen työn. Pääsääntöisesti yritykset työllistävät yrittäjän lisäksi 1 - 3 henkilöä. Maaseudulle tunnusomaisesti yritykset toimivat laajalla alueella, jopa yli 70 kilometrin säteellä omasta toimipaikasta.

Yritykset näkevät toimintansa kannattavana ja uskovat asiakasmäärän maltilliseen kasvuun seuraavan kolmen vuoden aikana. Investointeihin haastatellut yrittäjät suhtautuvat maltillisesti, vain kuusi yrittäjää näkee investointitarpeita seuraavan kolmen vuoden aikana.

Palvelujen ja tuotteiden kehitystyö ja hinnoittelu osoittautuivat haastatelluiden suurimmiksi haasteiksi.  Yrittäjät kokevat myös tarvitsevansa lisää osaamista erityisesti tietotekniikan käyttöön ja vieraisiin kieliin sekä lisää sosiaalipalveluihin liittyvää tietoa. Esimerkiksi kotiin tuotettavien palvelujen arvonlisäveron vähennyskäytäntö oli lähes kaikille yrittäjille tuntematon asia.

Koulutusta kotipalvelualalle

Välittömänä vastineena haastatteluissa esiin nousseille kehittämistarpeille Kilpailukyky-hanke järjesti Juvalla 9.4. tietoiskun kotiin tuotettujen palveluiden arvonlisäverokäytännöistä.

Toukokuussa on hakuaika aikuiskoulutuksena toteutettavaan kotityöpalveluihin suunnattuun lähihoitajan perustutkintokoulutukseen, jonka Esedu aloittaa syksyllä 2014 Juvan toimipisteessään.  Peruskoulun päättävien nuorten haku vastaavaan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen oli yhteishaussa aiemmin kevättalvella.

Lisätietoja:
Suvi Korhonen, ProAgria Etelä-Savo, p. 043 824 9505
Kirsi Lappalainen, Etelä-Savon Ammattiopisto, p. 044 711 5670

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut