Integroitu kasvinsuojelu

Integroidun kasvinsuojelun pääperiaate on korvata kemiallista kasvinsuojelua vaihtoehtoisilla keinoilla aina, kun se on mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kasvintuhoojien torjunnassa käytetään ensisijaisesti muita kuin kemiallisia menetelmiä ja yhdistetään erilaisia torjuntamenetelmiä harkitulla tavalla. Näitä ovat erityisesti ennaltaehkäisevät menetelmät, tarkkailu ja ennusteet sekä torjuntatarpeen määrittely. Pyrkimyksenä on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia mahdollisia ympäristöllisiä, työterveyteen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Parasta ja edullisinta kasvinsuojelua on ennaltaehkäisy

Integroidun kasvinsuojelun neuvontapalvelussa ProAgrialla arvioidaan tila- ja lohkokohtaisesti, miten kasvintuhoojien aiheuttamia ongelmia voidaan ennalta välttää parhaiten, esim. suunnittelemalla viljelykiertoja ja maan muokkaustekniikoita sekä kiinnittämällä huomiota lajikevalintoihin. Kemiallisen kasvinsuojelun tarpeen arvioimiseksi käytetään hyväksi tarkkailumenetelmiä, torjunnan kynnysarvoja sekä ennustejärjestelmiä, jotta turhilta käsittelyiltä vältytään ja toisaalta voidaan kohdentaa toimenpiteet mahdollisimman oikea-aikaisesti parhaan tehon saavuttamiseksi. 

Integroidun kasvinsuojelun neuvonta ProAgrialla on osa viljelysuunnittelupalvelua. Viljelysuunnittelupalvelun tueksi voidaan tehdä kasvinsuojelusuunnitelma, jossa esitetään parhaat ratkaisut kasvinsuojelun toteuttamiseksi ympäristö huomioiden. Integroidusta kasvinsuojelusta tarjotaan ammattiviljelijöille myös asiantuntijakoulutusta osana kasvinsuojelukoulutus- ja tutkintovaatimusta.

Integroidun kasvinsuojelun taustalla kestävä kasvinsuojeluaineiden käyttö

Kasvinsuojeluaineiden kestävään käyttöön ohjaava direktiivi hyväksyttiin EU:ssa vuoden 2009 alussa ja se tuli voimaan vuonna 2011. Direktiivin tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä riskejä ja haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Kukin jäsenmaa asettaa tähän liittyvät tavoitteet. Direktiivi edellyttää myös kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa tutkintoa ja ruiskutuskaluston testausta. Direktiivissä esitetään integroidun kasvinsuojelun periaatteiden käyttöönottoa osana kestävää kasvinsuojelua niin, että kaikki ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävät noudattavat näitä periaatteita viimeistään 1.1.2014. Direktiivin edellyttämät asiat on viety uudistettuun kansalliseen lainsäädäntöön kasvinsuojeluaineista, joka tuli voimaan 1.1.2012 Suomessa.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut