Kansainvälistä näkökulmaa maidontuotantoon

MaitoTaito kokosi marraskuun lopussa maitotilayrittäjiä ja yhteistyökumppaneita Maidontuotannon Kehitysseminaareihin Joensuuhun, Mikkeliin ja Iisalmeen. Kansainvälisenä vieraana seminaarissa oli Maailman maidontuottajien järjestön puheenjohtaja ja hollantilainen maidontuottaja Bram Prins.

Muuttuva toimintaympäristö tuo uusia haasteita 

Prinsin mukaan maidon- ja ruuantuotanto on tulevaisuuden alaa. Esimerkiksi Kiinassa maatalouteen investoidaan aktiivisesti ja rakennetaan tuhansien lehmien tuotantoyksiköitä. Prins totesi, että EU-alueella tullaan varmasti näkemään maitokiintiöistä luopumisen jälkeen lievä maidontuotannon nousu. Hän kuitenkin arvioi, että tuotanto tasaantuu muutamassa vuodessa, sillä Keski-Euroopassa tuotannon kasvua rajoittavat etenkin ympäristötekijät. 

Prins listasi tuotantokustannusten nousun, työvoimapulan sekä rahoitukseen ja tuotantoon liittyvät riskit suurimpina uhkatekijöinä maidontuotannolle.  Tuotantokustannusten nousu on globaali ongelma ja siihen vaikuttavia tekijöitä ei yksin maataloudesta käsin voida ratkaista. Prinsin mukaan kotieläintuotanto kilpaileekin jo muiden alojen kanssa niin palkkatason, työolojen, automaation kuin asuinympäristön osalta. 

Ole oman laivasi kapteeni

Muuttuvassa toimintaympäristössä strategiseen johtamiseen ja riskien hallintaan pitäisi panostaa entistä enemmän. Prinsin mukaan johtamiselle pitää varata nykyistä enemmän aikaa ja on osattava myös alkaa arvostaa ”puhtailla käsillä tehtävää työtä”.  Ihanne tilanteessa työviihtyvyys, työn tuottavuus ja työaika ovat tasapainossa toisiinsa nähden. Tuottavuutta ei voida loputtomasti kasvattaa työaikaa lisäämällä, sillä työviihtyvyys alkaa ennen pitkää kärsiä.

Säännölliset palaverit asiantuntijoiden kanssa 

Prins nosti voimakkaasti esille pyöreän pöydän keskustelut. Säännöllisesti pidettävissä keskusteluissa on mukana tilan edustajien lisäksi talousasiantuntija, kirjanpitäjä, pankin edustaja, eläinlääkäri ja ruokinnansuunnittelija. Keskustelun aikana käydään läpi tilan keskeiset tuotannon ja talouden tunnusluvut. Vastaavaa toimintatapaa on aloitettu toteuttamaan ProAgria Etelä-Savon toimesta nk. Tanskan mallin mukaisesti. Toimintatapa on yleistymässä laajemminkin MaitoTaito-hankkeeseen kuuluvien maakuntien alueella Itä-Suomessa. 

Suomalaisella maidontuotannolla vahva asema

Suomen maidontuotannon suurena vahvuutena Prins näkee suomalaisen maidon laadun ja vahvan brändin. Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaista maitoa ja Suomesta viedään laadukkaita maitotuotteita ulkomaille. Prinsin arvion mukaan tuotteiden jäljitettävyys sekä maidon turvallisuus mm. eläintautien osalta on Suomessa omaa luokkaansa. Kuluttajien vaatimusten kunnioittaminen ja oman hyvän toimintatavan todentaminen on keskeinen osa tulevaisuutta.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut