Kotovaraisella ruokinnalla hyviä tuloksia

Enonkoskelainen Eerik Simonen kasvattaa sonneja teuraaksi maitotiloilla syntyneistä ternivasikoista. Simosen tilalla on saavutettu lihasonnien kasvatuksessa hyviä kasvutuloksia pitkälti kotovaraisilla perusrehuilla. Ternivasikat ovat alkukasvatusajan automaattijuotolla ja siirtyvät sen jälkeen jatkokasvatukseen kylmiin tiloihin aperuokinnalle. Aluksi apetta vahvistetaan vähän alkukasvatustäysrehulla, kunnes siirrytään normiappeelle.

Tilalla viljellään eläinten tarpeisiin nurmisäilörehua ja viljaa. Säilörehu säilötään pyöröpaaleihin ja vilja säilötään tuoresäilöntänä biologisilla aineilla siiloon noin 20 prosentin puintikosteudessa. Osa ruokinnassa tarvittavasta viljasta ostetaan lähitiloilta kuivattuna.

Eerik on käyttänyt jo useamman vuoden ajan ProAgrian lihanautaneuvonnan palvelua ruokinnan suunnittelussa. ”Laatusonni”-tilana Eerik saa teurastamolta tuotantoraportit, rehuanalyysit ja asiantuntijakäynnin. ProAgria Etelä-Savon asiantuntija Outi Kiesilä laatii useiden rehuanalyysitulosten pohjalta apereseptit ja ruokintasuunnitelmat. - Tärkeää on, että appeesta saadaan teknisesti toimiva ja sonnien kasvun kannalta oikeasisältöinen, sanoo Outi Kiesilä. Isäntä pitää toimintatapaa toimivana ja on tyytyväinen palveluun ja siihen kuuluviin keskusteluihin.

- Kasvutulokset ovat kehittyneet vuosien myötä, kertoo Eerik Simonen. Kasvutulosten paraneminen on monien tekijöiden summa. Siihen vaikuttavat mm. ternivasikoiden laatu, omien rehujen korjuu- ja säilöntälaatu, reseptit, kasvuolosuhteet ja eläinaines. Alkuvuonna 2019 päiväkasvuissa oli päästy 655 grammaan, kun vuoden 2018 keskimääräinen kasvu teurastulosten mukaan oli 636 g. Sonneille tehdään päivittäin uusi ape ja huolehditaan, että rehua on kaikkien eläinten saatavilla jatkuvasti.

ProAgrian ruokinnan seurantalaskelmalla voidaan tarkastella ruokinnan onnistumista, mm. onko tilan käytössä oleva ape ravinnekoostumukseltaan sopiva. Laskelmasta nähdään myös tämänhetkinen ruokinnan ostorehukustannus päivätasolla sonnia kohti ja voidaan johtaa kustannus kasvukiloa kohti. Yhteydenpito asiakkaaseen ja keskustelu ruokintaan liittyen tukee tilan toimintaa.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut