Nurmeen panostaminen varmistaa lampaan hyvinvoinnin

Eläimen hyvinvointi on tärkeintä 

Eläinten hyvinvointi on onnistuneen laidunnuksen tärkein asia. Riittävä ravinto, liikunta ja puhdas vesi edistävät eläimen hyvinvointia. Laitumella on varmistettava, että laidun on turvallinen ja eläimet voivat käyttäytyä lajilleen luontaisesti. Yksityiskohtaisia vaatimuksia mm. eläinten pitopaikoista ja hoidosta säätelevät Maa- ja metsätalousministeriön asetukset. Tutustu Laidunpankin ilmoituksiin, jos etsit laidunnettavaa aluetta. https://www.laidunpankki.fi/
Laidunnus kuuluu olennaisena osana lammastalouteen, sillä kuluttajat pitävät lammastaloutta vähemmän intensiivisenä tuotantona kuin muita tuotantosuuntia ja eläinten oloja pidetään parempana kuin muissa kotieläintalouden tuotantosuunnissa.
Laidunnuksella on siten merkittävä rooli näiden käsitysten ylläpitämisessä, toteaa tutkija Terhi Latvala Lukesta iSAGE-hankkeessa toteutettujen kuluttajien haastattelujen perusteella. Lue lisää tutkimuksesta.
 

Nurmi on edullista rehua

Laiduntaminen on luonnollista ja hyvää ravintoa lampaalle. Haasteena laiduntamisessa ovat laidunrehun laadun ja määrän vaihtelut, sisäloiset, laidunkierron järjestäminen ja madotus, aitauskustannukset, valvontatyö, karkailu ja pedot.
Tutustuu UHMA hankkeen materiaalihiin ja maisemakohteiden laiduntamisen laskuriin   https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/hankkeet/uhma-uhanalainen-maaseudun-luonto-hoitoon-yhteistyolla-hanke-6543
 
Lampaiden ja vuohien rehuntuotannossa voidaan hyödyntää monivuotisten nurmien  lisäksi myös yksivuotisia nurmikasvustoja sekä viljaa kokoviljasäilörehuksi. 
Säilörehun laadulla on vaikutusta rehukustannuksiin.
 

Ruokintasuunnitelma tuotosvaiheen mukaan

Ruokinnan onnistumisen, taloudellisuuden ja rehujen riittävyyden varmistamiseksi on tarpeen tehdä tuotosvaiheen, rodun ja kasvutavoitteiden mukainen ruokintasuunnitelma, joka perustuu karkearehuista tehtyyn analyysiin. Näin varmistetaan kullekin tuotosvaiheelle riittävä energian ja valkuaisen saanti, eläinten kunnon ylläpysyminen ja kasvavien eläinten hyvä kasvu. 
Rehuhintojen ja rehujen laadun vaihtelun vuoksi on syytä tehdä tilakohtaisia laskelmia. Tässä auttavat talous-  sekä lammastuotannon asiantuntijamme.
 
Huomioi tuotosvaiheet tarpeet jo säilörehunteossa. 
 
D-arvo tavoite:
 • imettävät uuhet (ja tiineyden lopulla) yli 680
 • joutilaat uuhet yli 600
 • kasvavat karitsat 660-720
Raakavalkuainen % kuiva-aineessa 
 • imettävät uuhet 13-17
 • kasvatettavat karitsat 13-15 
 • joutilaat 10-12

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut