ProAgrian Tilakunto on tilan johtamisen apuväline

ProAgrian Tilakunto -verkkopalvelu on maitotilan todellinen hyötytyökalu. Se kytkee tiiviisti yhteen navetan ja pellon tuotantoprosessit sekä tilan taloudelliset tunnusluvut. Palvelu on hyvä pohja koko tilan toiminnan ja tulosten syvälliseen analysointiin vuosittain. Raporttien avulla tilan tulosten tarkastelu ja uusien tavoitteiden asettaminen on helppoa, sillä Tilakunto antaa mahdollisuuksia talouden ja tuotannon yhtymäkohtien havaitsemiseen. Raportit ovat oivallisia kertomaan esimerkiksi rahoittajalle tilan tuotanto-osaamisen ja talouden tilannetta ennen tai jälkeen investoinnin.

Tilan tuotannon ja talouden kehittämiskohteet ja vahvuudet on helppo nähdä raportista yhdellä silmäyksellä. Raportista voi tarkastella esim. samankokoisten, saman lypsykonetyypin, saman ruokintatavan tai saman investoinnista kuluneen ajan omaavien tilojen tuloksia ja sitä, miten oma tila sijoittuu muihin tiloihin nähden. Millainen rehukustannus on omalla tilalla verrattuna muihin tiloihin? Mistä erot syntyvät? Vertaamalla tietoja muiden samankaltaisten tilojen tunnuslukuihin tai vertailemalla omia eri vuosien tuloksia voi löytää oman tilan vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Tilakunnon tulkinnassa ja tilan kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa käytettävissä on ProAgrian eri asiantuntijoiden osaaminen. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa voi suunnitella tavoitteita tuotannolle ja taloudelle sekä toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tilakunnon raportit tukevat myös eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä tilan toiminnan kehittämiseksi.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut