Ruokinnan tsekkilista

Rehukustannukset ovat maidon tuotantokustannuksista toiseksi suurin kustannuserä. Niissä on myös erittäin suuri vaihtelu tilojen välillä. Rehukuluissa säästäminen kannattaa.

1. Enemmän maitoa

Tehokas tapa kompensoida maidon hinnan laskun tulomenetystä on lisätä tuotosta. Pohditaan yhdessä, miten saada enemmän maitoa.

 • Poistetaan syönnin esteet: Mitä enemmän rehua lehmä syö sitä enemmän se tuottaa!
 • Kiinnitetään huomio lehmän makuu- ja lepoaikoihin: Mitä enemmän lepoa sitä enemmän maitoa.
 • Otetaan parsipaikat tehokkaaseen käyttöön: Vähätuottoisten lehmien tilalle hyvin tuottavia lehmiä.
 • Tehostetaan säilörehutuotantoa satotasoja ja laatua parantamalla: Tuotantokustannukset laskevat ja maitoa tuotetaan enemmän.
 • Käytetään rehut niiden laadun mukaan oikeille eläinryhmille: Periaatteella parhaat rehut heruville ja korkeatuottoisille lehmille, täyttävämmät rehut ummessaoleville ja matalan tuotannon vaiheeseen.

2. Maitotuotto–rehukustannus ratkaisee

Kotoisen rehuerän, maidon tai ostorehun hinnan vaihtuessa ruokinta kannattaa optimoida. Ruokinnan ohjaus -palvelun olennainen osa on ruokinnan optimointi tilan karjan, kotoisten rehujen määrän ja laadun sekä hintojen pohjalta.

Jo 0,5 e ero maitotuotto-rehukustannuksessa lehmää kohti merkitsee 60 lehmän karjassa noin 11 000 e säästöä vuodessa.

3. Ostorehut tarpeen mukaan

Kotoisten rehujen laatu ratkaisee ostorehujen tarpeen, määrän ja laadun. Säilörehun analysointi auttaa säästämään rehukuluissa. Yliruokinta on kallista ja voi jopa sairastuttaa eläimen. Esimerkiksi 1 kg/päivä täysrehua (hinta 300 e/tn) liian paljon lehmää kohti tarkoittaa 60 lehmän karjassa 540 e kuukaudessa ja 6 570 e vuodessa.

Esimerkki erilaisista rehustusvaihto-ehdoista. Oletettu tila, jossa suunni-telma tehty kuudeksi kuukaudeksi ja tilalla on 100 lehmää. Säilörehu hyvälaatuinen (D-arvo 690, rv 160, kuitu 560 g/kg ka).

On huomattava, että tilalle käyttökelpoisin ruokintaratkaisu on monen tekijän summa, jossa on otettava huomioon niin ruokintalaitteet, työvoima kuin eri rehujen ostomahdollisuudet ja hinnat. Tilalle paras vaihtoehto selviää optimoimalla.

 4. Ostorehun hinnan kilpailutus

Tuotosseurantaan kuuluvat tilat käyttivät teollisia rehuja keskimäärin 2 200 kg/lehmä vuodessa eli ostorehujen osuus oli lähes 30 %. Ostorehujen hinnan alentaminen esim. kilpailutuksella tuo suoraa säästöä rehukuluihin:

- Keskimääräisellä kulutuksella 2 200 kg/lehmä tarkoittaa 60 lehmän karjassa 132 000 kg eli 132 tonnia ➝ 10 e/tn alennus rehun hinnassa merkitsee 1 320 e/vuosi.

 

Jaa

Referenssit

 • Maitotilan kassa hallinnassa

  Sonkajärveläisen maatalousyhtymä Uudispihan maitotilayrittäjät Nina Rönkkö ja Minna Tikkanen hyödyntävät Kassabudjetointia ja seurantaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut