Vespaikka - vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa

Vespaikka kertoo eteläsavolaisen vesistömaiseman tarinaa ja vahvistaa sen merkitystä alueidentiteetin rakennusmateriaalina ja vetovoimatekijänä. Vesistömaisemissa piilevä elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali halutaan saada hyötykäyttöön edistämään asukkaiden hyvinvointia.

Hankkeen päätavoitteet

  1. Nostaa vesistömaisemat sekä niihin kytkeytyvä kulttuuriympäristö ja paikallinen aineeton ja fyysinen kulttuuriperintö vahvaksi osaksi alueen identiteettiä ja vetovoimaa.
  2. Saada vesistömaisemissa piilevä elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali parhaiten asukkaiden ja yritysten käyttöön.

Hankkeella

* lisätään ja parannetaan maaseudun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista;

* tarjotaan yrityksille eväitä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen mm. maiseman tuotteistuksen kautta;

* parannetaan yritysten toimintaympäristöä kannustamalla konkreettisiin hoitotuloksiin maisemassa ja kulttuuriympäristössä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudun matkailu- ym. palveluyritykset sekä kyläyhdistykset ja muut vastaavat toimijat. Vespaikka edistää osaltaan mm. Saimaa Geoparkin ja Saimaa-Ilmiö 2026:n eli Savonlinnan EU-kulttuuripääkaupunkihankkeen sekä VisitMikkelin ja VisitSavonlinnan tavoitteita.

Hanke toimii Etelä-Savossa ja hankkeen toteutusaikataulu on 1.11.2019-31.12.2022. Hanketta toteuttavat Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria Etelä-Savo. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

#vespaikka #MKNmaisema #MKNruoka #MKNyritys


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.