Etelä-Savo

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset
Asiantuntijamme työskentelivät täysipainoisesti läpi poikkeuksellisen toimintavuoden. Omaksuimme nopeasti tavat tuottaa palveluja etänä ja verkossa niin ruoka-, maisema-, yritys- kuin järjestöneuvonnan asiakkaillemme.
Vuodesta 2020 piti tulla Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisille vuosi, jossa sekä toimihenkilöiden että järjestön jäsenten työpanos olisi keskittynyt monelta osin Farmari 2020 Maatalousnäyttelyn järjestelyyn. Korona pysäytti kuitenkin suurtapahtumien järjestelyn maaliskuussa ja muutti totuttuja työskentelytapoja myös muutoin ennen kokemattomilla tavoilla. Farmarin peruuntuminen oli piirikeskuksen toiminnalle ja taloudelle iso isku, jolle oli nopeasti etsittävä korvaavia ratkaisuja. Säästöjen sijaan niitä löytyi mm. yritysten kasvaneesta tarpeesta saada toiminnallista ja taloudellista neuvontaa koronatilanteessa. Asiantuntijamme pystyivät jatkamaan työtään täysipainoisesti läpi vuoden ja otimme nopeasti käyttöömme uusia sähköisiä työskentelytapoja entistä vahvemmin myös asiakastyössä. 
 
Vaikka ruokakursseja peruuntui vuoden aikana useampia, saatiin alkusyksystä toteutettua muutamia kursseja myös kasvokkain. Aiheina olivat lähiruoka, satokausi, kekri-juhlat ja ikisuosittu voileipäkakut. Kaikilla kursseilla tuotiin esille myös kestävän kehityksen mukaista ruoanvalmistusta raaka-aineiden ja valmistustapojen muodossa. Syksyn myötä lähdettiin myös kokeilemaan ruokakoulutusten järjestämistä verkossa. Ruoka-asiantuntija kokosi Gluteenittoman leivonnan -kurssimateriaalin ja toteutti aiheesta ensimmäisen verkkokurssin. Yhteistyössä MTLH:n sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen kanssa pilotoitiin myös virtuaaliloman ruokakurssit.
 
Järjestimme Etelä-Savon vuoden maisemateko-kilpailun kuudetta kertaa teemalla ”Niityn lumo”. Tunnustus myönnettiin Sulkavalle, Koskelan luomumaitotilan laitumille. Voittajan lisäksi kilpailussa myönnettiin kaksi kunniamainintaa: Yrjö Utti, B&B Majoitus Hepokatti Savonlinnan Punkaharjulta niittytietouden ansiokkaasta edistämisestä; Rantasalmen kunta yhteisöllisen maisemakokemuksen edistämisestä. Osallistuimme toista kertaa eurooppalaisen maisemapäivän 20.10. viettoon, tällä kertaa tuottamalla virtuaalisen maisemakävelyn Mikkelissä Kaihunharjulla. ”Kävelyllä Hilman kanssa” -video julkaistiin Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten youtube-kanavalla https://www.youtube.com/watch?v=jt92pw9E0dM. Teimme alueen maatalousyrittäjille maisema-, luonnonmonimuotoisuus- ja kosteikkokartoituksia sekä laadimme hoitosuunnitelmia maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon ympäristösopimusta varten. Valio CARBO -yhteistyön merkeissä teimme kuusi maitotilan luonnon monimuotoisuuskartoitusta Mikkelissä, Kangasniemellä ja Savonlinnassa. Osallistuimme myös hankkeeseen liittyvän biodiversiteettityökalun kehittämiseen. 
 
Yritysneuvonnassa kokosimme hevos- ja greencare -yrittäjien ryhmän viiden kokoontumiskerran Portaat yrittäjäksi -valmennukseen. Yhdeksälle asiakkaalle toteutettiin myös eri laajuisia Neuvo 2020 -palveluja ja Analyysi -yritysten kehittämispalvelu tehtiin 16 yritykselle yhteensä 25 päivää. Palvelujen tuloksena yrityksille mm. myönnettiin Maaseuturahaston tukea lähes 800 000 euron aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntija toimi kahden käynnissä olevan yritysryhmähankkeen hankevastaavana. Hankkeiden toiminnassa kehitettiin yhteistä reitistötuotetta sekä maaseutualueella toimivien matkailuyritysten yhteismarkkinointia. Lisäksi MKN yritysasiantuntijat ovat tehneet yritysryhmissä mukana olleille yrityksille yrityskohtaista kehittämisprojekteja mm. palvelujen tuotekehitykseen, yrityksen tulevaisuuden strategian kirkastamiseen ja ruokalistasuunnitteluun liittyen. 
 
Vuoden 2020 maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin marraskuussa Arja-Riitta Repo Sulkavalta.