Etelä-Savo

Kehittämishankkeemme

Kehittämishankkeemme

Kehittämishankkeemme
Kehittämishankkeet täydentävät ydinpalvelutarjontaamme maatila- ja maaseutuyritysten kehittämiseksi.

Kehittämishankkeet ovat ydinpalvelutarjontaamme merkittävästi täydentävää toimintaa maatila- ja maaseutuyritysten kehittämiseksi. Toistasataa eteläsavolaista maatila- ja maaseutuyritystä täydensi osaamistaan hankkeiden järjestämissä valmennuksissa, koulutuksissa ja infotilaisuuksissa. Osaamispääoman lisäämisen ohella kehittämishankkeet synnyttävät uusia toimialaa ja yrityksiä tukevia työkaluja, ratkaisuja ja verkostoja.

Toiminnassa oli 17 kehittämishanketta, joista 12 toteutettiin yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa maakuntatasolla, maakuntien välisenä tai osin valtakunnallisena yhteistyönä. Päätoteuttajana olimme 16 hankkeessa. Vahvoja ja nousevia teemoja olivat yrityksen johtaminen ja henkilöstö, digitalisaatio, biokaasu ja ja hiiliviljely. Lisäksi  paneuduimme hankkeissa asiakkaidemme kanssa omistajanvaihdoksiin, maatalousyritysten tuotannonalakohtaiseen kehittämiseen, ravinteiden hyväksikäytön parantamiseen viljelyssä ja kulttuuriympäristön huomioimiseen.

Maaseudun pk-yritysten yritysryhmiä toimi kolme kappaletta, joista kaksi matkailu- ja yksi verkkoliiketoiminnan kehittämisen alalla.

Hankkeemme vuonna 2019

1.10.2018–31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat; hallinnoija Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, muut osatoteuttajat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Savonlinnan Hankekehitys
 
1.1.2017–30.6.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy
 
1.6.2019–30.6.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttajat Luonnonvarakeskus ja ProAgria Keskusten Liitto
 
Joroisten Biokaasu
1.11.2018–31.12.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
1.9.2019–31.12.2020; Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kunnat; osatoteuttaja ProAgria Keskusten Liitto
 
 
1.9.2015–31.3.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskukset; osatoteuttajat ProAgria Keskukset Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu
 
1.9.2015–31.3.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttajat Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
 
1.9.2015–30.9.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset; osatoteuttaja ProAgria Keski-Suomi
 
1.12.2018–30.9.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
1.1.2016–30.6.2019; Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset; hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala, muut osatoteuttajat ProAgria Keski-Suomi ja Luonnonvarakeskus
 
1.3.2016–28.2.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
Nettikaupparyhmä
31.10.2017–30.6.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
Peltohavainto – ravinnekiertoa ja peltoviljelyn uusia avauksia
1.3.2016–28.2.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, hallinnoija Luonnonvarakeskus
 
1.11.2018–30.06.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
PuumalaMikkeli GEOREITTI
1.11.2017–30.6.2021 Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
1.9.2015–30.9.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttaja Luonnonvarakeskus
 
Saimaan maaseutuhelmiä
1.10.2018–30.9.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
1.10.2018–31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat; osatoteuttajat ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto
 
1.1.2016–30.6.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttaja Helsingin yliopisto
 
1.6.2018-31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat