Etelä-Savo

Osaamisen johtaminen ja henkilöstö

Osaamisen johtaminen ja henkilöstö

Osaamisen johtaminen ja henkilöstö
Vuoden 2019 osaamisen johtamisen painopisteenä olivat neuvonnan asiantuntijapalvelujen tarpeen tunnistaminen nykyhetkessä ja tulevaisuudessa sekä tiimimäisen toiminnan vahvistaminen asiakastyössä.
 
Kehitys- ja tavoitekeskustelut käytiin ryhmä- ja yksilökeskusteluina. Niiden painopisteinä olivat sisäisten järjestelmien tehokas käyttö ja digitalisaation hyödyntäminen asiantuntijatyössä. Keskusteluissa käytiin läpi myös sosiaalisen median osaamiseen liittyviä asioita ja somen hyödyntämistä asiantuntijatyössä. Henkilöstöpäivässä kävimme lävitse strategiaa 2025 sekä strategiasta johdettuja kehitysohjelmia. Tarkastelimme kehitysohjelmia siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat kunkin asiantuntijan työtehtäviin nyt ja tulevaisuudessa. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat varmistavat osaamisemme ja asiakastarpeiden kohtaamisen. 
 
Osaamisvastaavatoiminta oli myös aktiivista ja henkilöstön koulutusta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten Liiton kanssa sekä sisäisenä koulutuksena.
 
Työsuojelua ja työhyvinvointia organisoi ja kehittää työhyvinvointitoimikunta. Se laatii vuosittain henkilöstön työhyvinvointisuunnitelman. Henkilöstöllä oli käytettävissä liikunta- ja kulttuuriseteleitä kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitoon.