Etelä-Savo

Palvelumme lammastiloille

Palvelumme lammastiloille

Palvelumme lammastiloille
Asiantuntijapalveluja tuotannon ja tilakokonaisuuden kehittämiseksi
ProAgrian Lampurivalmennus auttaa löytämään tuotannon tärkeimmät kehityskohdat ja toimenpiteet niiden parantamiseksi, määrittää mittarit, joilla edistymistä seurataan, sekä tsekkausajat. Valmennuksessa voidaan suunnitella myös tuotannon aikatauluttamista niin, että se toimii parhaiten sekä markkinoiden että tilan resurssien kannalta. Näin tilan kannattavuutta parannetaan askel askeleelta ja asiantuntijat ovat mukana tukemassa ja parantamassa tulosta.
 
ProAgrian lammasasiantuntija yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa palvelee lammastilaa kokonaisvaltaisesti tuotannon, talouden, eläinaineksen, peltoviljelyn sekä markkinoinnin kehittämiseksi. ProAgria Etelä-Savon lammasasiantuntijat palvelevat lammastiloja oman maakuntansa lisäksi myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Ruokinnan suunnittelua, jalostusvalintaa, Lampurivalmennusta sekä mm. koulutuspalveluja tuotetaan asiakkaille ympäri Suomen.
 
Etelä-Savossa oli tuotosseurannassa 1223 uuhta maakunnan yhteensä 3064 uuhesta. Uuhikohtainen karitsamäärä oli vanhemmilla uuhilla keskimäärin 2,36 karitsaa vuodessa (valtakunnan keskiarvo 2,30). Karitsoiden paino 17,54 kg 6 viikon iässä oli valtakunnallisessa vertailussa sijalla 2 keskiarvon ollessa 15,48 kg. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kattavan neuvonta-alueemme yhteiset vastaavat luvut olivat: Tuotosseurantauuhet 2643 kpl, kaikki uuhet 7756, karitsamäärä 2,33 karitsaa/uuhi ja karitsapaino 17,00 kg. Tuotosseurantatiloja oli yhteensä 49.