Etelä-Savo

Palvelumme lammastiloille

Palvelumme lammastiloille

Palvelumme lammastiloille
Asiantuntijamme vastaavat monipuolisesti lammastuotannon tarpeisiin Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella.
Lammasasiantuntijamme kehittävät itäisen Suomen eläinainesta ohjaamalla lammastiloja tuotosseurantaan sekä tekemällä jalostusarvosteluja ja eläinvälitystä. Palvelujen piirissä ovat oman maakuntamme lisäksi Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Vuonna 2020 alueella oli 48:lla tilalla yhteensä 2248 tuotosseurantauuhta, joista 1063 Etelä-Savossa, 746 Pohjois-Savossa ja 439 Pohjois-Karjalassa.
 
Vaikuttavin palvelukokonaisuus lammastilojen kehittämisessä on  Lampurivalmennus. Itäisen Suomen alueella toimineessa Katras-hankkeessa kehitetyistä ja testatuista toimintamalleista ja työkaluista on kehittynyt valtakunnallisesti käytetty lammastilojen tuotannon suunnitteluun ja –ohjaukseen keskittyvä palvelu. Valmennus käynnistyy lampolahavainnoilla, joiden avulla löydetään lammastuotannon tärkeimmät kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet priorisoidaan tärkeysjärjestykseen, ja kirjataan tehtävät, jotka auttavat kohti tavoitetta. Tehtävät ja mittarit aikataulutetaan vuosikelloon. Tavoitteiden saavuttamista varmistaa lammasasiantuntijan kanssa sovittu, ajantasainen yhteydenpito. Autamme tiloja määrittämään pidemmän aikavälin strategiaa käyttäen yhtenä työkaluna lammastilan tuloskorttia, johon määritetään tilan tavoitteet ja toimenpiteet. Lampurivalmennus sopii myös lammastiloille, jotka eivät vielä kuulu tuotosseurantaan. Lammasasiantuntijallamme on Lampurivalmennusasiakkaita myös oman alueemme ulkopuolella. 
 
Ruokintasuunnitelmat teemme  lammas- ja vuohitiloille kustannustehokkaasti etänä, mikä korostui koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tarvittaessa käymme ottamassa myös rehunäytteet ennen sisäruokintakauden alkamista. 
 
Lammastilojen käytettävissä olivat tuotantopalvelujen lisäksi kaikki talouden, johtamisen ja yrityspalvelut ja niihin keskittyvä laaja asiantuntijajoukkomme. Lammasasiantuntijat tarjosivat maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen, tuotantoeläimiin sekä luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon liittyviä Neuvo-palveluja. Muut asiantuntijamme lisäksi maatilan muihin erityiskysymyksiin kuten ympäristöön, energiaan ja luonnonmukaiseen tuotantoon liittyviä Neuvo-palveluja.