Etelä-Savo

Palvelumme naudanlihatiloille

Palvelumme naudanlihatiloille

Palvelumme naudanlihatiloille
Ruokinnan suunnittelu oli käytetyimpiä tuotannon peruspalveluitamme.
Ruokinnan ohjaus -palvelumme sopivat sekä naudanlihantuotantoon erikoistuneiden että emolehmätilojen käyttöön. Lisäarvoa ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluille tuo liha-asiantuntijamme yhteistyö maatilayrityksen muiden osa-alueiden, esimerkiksi talous- ja kasvintuotannon asiantuntijoiden sekä teurastamoiden kanssa.
 
Emokarjan perustamista suunnitteleville tiloille teimme kartoituskäyntejä laskelmineen sekä laidunkartoituksia. 
 
Järjestimme nautatiloille useita koulutuspäiviä. Koulutusten aiheita olivat poikimisapu, teurasruhon luokitus ja eläimen teuraskypsyyden arvioiminen selkälihaksen ultraäänimittauksella, kuntoluokittaminen ja sen merkitys. Lisäksi järjestimme eläinkuljettajakoulutuksen ja lihan suoramyyntiin keskittyvän pienryhmän. Koulutukset toteutettiin Maitoa ja lihaa Etelä-Savossa sekä Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja -hankkeissa.