Etelä-Savo

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Etelä-Savo on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn, kannattavuuden ja toimintaedellytysten kehittämiseen. Ydinosaamistamme on maatilojen ja maaseutuyritysten päivittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut. Keskeinen tavoitteemme on saada alueemme yritykset menestymään haastavassa toimintaympäristössä. Valtakunnallisesti lanseerattu Strategia+ -palvelumme on uusin työkalumme tähän. Toimintamme kautta kehitämme myös maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi. Toimimme vahvasti myös maa- ja elintarviketalouden sekä suomalaisen elintarviketuotannon huoltovarmuuden eteen.
 
Haluamme olla helposti sekä asiakkaidemme että yhteistyökumppaniemme tavoitettavissa. Olemme kehittäneet voimakkaasti sähköisiä palveluja, niin tilipalveluja kuin tuotannon palvelujakin, jotka tehostavat sekä asiantuntijoiden että asiakkaiden toimintaa. Tavoitettavuuden takia ylläpidämme eri puolilla maakuntaa sijaitsevia aluetoimistoja, joista käsin asiantuntijamme voivat palvella paikallisesti. 
 
ProAgria Etelä-Savo on aktiivinen kehittäjä, noin kolmasosa liikevaihdosta syntyy kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Keskeisiä kehittämistoimia vuonna 2019 olivat biokaasuinvestointien edistäminen sekä alueellisen energianeuvonnan aloittaminen Etelä-Savossa. Vuonna 2019 järjestimme Ruokaketjun Tulevaisuustärskyt Mikkelissä yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Seminaarissa käsiteltiin ruokaketjun toimivuutta tuottajan, jalostajan ja kaupan näkökulmasta sekä maatalouden kestävää kehitystä. Pääpuhuja Reijo Karhinen kertoi valtioneuvoston tilaamasta selvityksestä maatalouden tulevaisuudennäkymistä.
 
Ilmastonmuutos on vakava ongelma, joka koskettaa koko yhteiskuntaa. Olemme aktiivisesti mukana keskustelussa sekä välittämässä maatilojen tarvitsemaa tuoretta ja helposti sovellettavaa tietoa hiilensidonnan käytännön toimenpiteisiin. Käynnistimme yhteistyökumppaniemme kanssa Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) -hankkeen, joka entisestään tiivistää tutkimuksen ja neuvonnan yhteyttä ja mahdollistaa tutkimustiedon saamisen nopeammin viljelijöiden käyttöön. Asiantuntija-organisaationa jatkamme työskentelyä muun muassa maan kasvukunnon ja hyvien nurmisatojen puolesta, jotka paitsi lisäävät kestävyyttä ja kannattavuutta, vaikuttavat osaltaan hillitsevästi ilmastonmuutoksen. Olimme myös laatimassa Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. 
 
ProAgria Etelä-Savolla ja Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisilla on maakunnassa vahva jäsenpohja. Yhdessä jäsentemme kanssa meillä on voimaa vaikuttaa asioihin, joilla on merkitystä maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksille, kotimaisen turvallisen ruuan tuotannolle ja asuinympäristöllemme. Laajan jäsenistömme kautta esiin nousevia maaseudun kehittämistarpeita viemme eteenpäin kehitysryhmissä sekä sidosryhmä- ja päättäjätapaamisissa niin maakunta- kuin valtakunnan tasolla. Aktiivinen yhdistystoiminta eri puolilla Etelä-Savoa tuo näkyväksi toiminnallemme tärkeitä arvoja ja teemoja. Yhdessä myös asiantuntijoidemme kanssa järjestetyt retket, kurssit, kampanjat ja tapahtumat vahvistavat osallistujien hyvinvointia ja jaksamista arjessa.