Etelä-Savo

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut
Koronapandemia lisäsi merkittävästi yrityspalvelujen kysyntää. Palvelumme olivat apuna koronatukien hakemisessa sekä liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa koronan takia. Palveluja tuotettiin muun muassa ProKasvu-hankkeessa, ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluina, Neuvo-palveluina sekä muuna laskutettavana palveluna. ProAgria Etelä-Savo osallistui Miksei Mikkelin organisoiman yrittäjille tarkoitetun koronapuhelimen päivystystoimintaan MikseiMikkelin ja Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon kanssa.
 
ProAgria Etelä-Savon ja Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalvelujen kärkitoimialoiksi ovat muodostuneet matkailu-, elintarvike-, urakointi-, energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Erityisesti näillä toimialoilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa toimialaosaamista, ja tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 
 
Pandemian takia toteutimme suuren osan palveluistamme etäyhteyksin. Etäyhteydet mahdollistivat tehokkaantyöskentelyn sekä asiantuntijalle että asiakkaalle. Myönteisten kokemusten myötä palvelujen tuottaminen etänä lisääntynee jatkossa. Silti pidämme asiakkaan kohtaamista kasvotusten tärkeänä.
 

Tilannekartoitukset

Teimme toimintavuoden aikana tilannekartoituksia noin 90 monialaiselle maatilalle ja mikroyritykselle. Tilannekartoituksessa tarkastellaan yrityksen nykytilaa ja konkretisoidaan kehittämistarpeita. Näiden perusteella määritettiin yrityksen kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan kehittämistyötä varten suunniteltiin yritysryhmähankkeita. Tämän työn mahdollisti ProKasvu-hanke.
 

Kehittämispalvelut

Toteutimme asiakkaille ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluja enemmän kuin aiempina vuosina. Koronatuet ja kasvuun tähtäävät investoinnit olivat vaikuttavia ja ne konkretisoituivat yrityksiin työpaikkojen lisäyksenä sekä liiketoiminnan tuloksenteon kehittymisenä. Alueellisia elinkeinoelämän vaikutuksia syntyi lisäksi yritysryhmähankkeista, joissa toimimme hallinnoijana ja asiantuntijana.
 

Yritysryhmähankkeet

Hallinnoimme itse neljää yritysryhmähanketta: Nettikaupparyhmä, Joroisten Biokaasu, Puumala Mikkeli Georeitti ja Saimaan maaseutuhelmet. Yritysryhmähankkeissa kehitettiin muun muassa yritysten tuotteita, pakkauksia, liiketoimintaa ja markkinointia. Keskeinen asia oli myös yritysten yhteistyön kehittäminen. Yritysryhmissä oli mukana kaikkiaan 20 yritystä.
 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

ProAgria Etelä-Savo toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö yritysrajapintaa lähellä olevien toimijoiden kanssa on vakiintunut. Toimintavuoden aikana perustettiin yritysasiantuntijoiden keskustelufoorumi erisidosryhmien yritysasiantuntijoille. Foorumi kokoontuu kerran kuukaudessa. ProAgria on mukana eri seutujen yritystoimijoiden verkostoissa sekä osana alueellista Team Finland- verkostoa.