ProAgria

Etelä-Savo
  • Ajatuksia avainhenkilöiltä

    Taloudellisesti kannattava toiminta edellyttää tuotannon ja talouden aiempaa tarkempaa johtamista. ProAgian tili-, tuotanto ja talouspalvelut tukevat entistä paremmin toisiaan ja tuottavat nopeasti ajantasaista tietoa yrityksen johtamisen tueksi.
    Edelleen osa maatiloista tekee varsin kelvollista tulosta, mikä kertoo, että mahdollisuuksia kannattavaan tuotantoon on eikä neuvonnan osuus siinä liene vähäinen.
    Yhdessä jäsentemme kanssa meillä on voimaa vaikuttaa asioihin, joilla on merkitystä maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksille, kotimaisen turvallisen ruuan tuotannolle ja asuinympäristöllemme.

Vaikuttavuus

Kehitys- ja innovaatiotoiminta

Etelä-Savo

Talousasiaa

Etelä-Savo

Ota yhteyttä

Etelä-Savo